Admininistratie-handleiding-dashboard

Tabblad dashboard

Het tabblad dashboard is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand versies

Image

Voor elke geleste categorie wordt een knop getoond. Drukken op de knop  toont het gekoppelde protocol, de financiële consistentie voor deze categorie en de examenresultaten binnen de categorie.

Protocollen zijn te definiëren via ISV Administratie > menu onderhoud lijsten > Protocollen en onderdelen