Admininistratie-handleiding-facturering

Tabblad facturering

In het tabblad facturering is niet veel gewijzigd ten opzichte van voorgaande versies

Image

Onderaan het scherm is een samenvatting toegevoegd met het aantal facturen, uitgestelde- en proformafacturen