Admininistratie-handleiding-examen

Tabblad examen

Image

Het tabblad examen is gereorganiseerd, zodat alle informatie m.b.t. examens en aanvragen in één lijst getoond worden.

blauw informatie symbool houdt in dat er een examenuitslag gedownload is van het CBR. Klikken op dit symbool toont het uitslagformulier, met de mogelijkheid dit af te drukken.

De gekleurde vlakken in de kolom planning hebben dezelfde betekenis als die in het weekscherm van de instructeur, die voor de theorie zijn oranje.

De kolom CBR wordt groen indien een examen is gedownload vanaf het CBR, dit geldt dus alleen voor toekomstige examens.

Aanvraaggegevens worden bij het examen getoond indien zij daaraan te koppelen zijn, anders staan deze gegevens onderaan.

Melding: hier wordt de uitslag getoond voor examens uit het verleden, anders de status van de aanvraag wanneer deze bekend is.

Theorie / praktijk vinkjes

Door het weghalen van één van deze vinkjes wordt alleen de theorie- of praktijk examens nog getoond. Dit is dus een filter voor de lijst examens.

Naar CBR verzonden bescheiden

Hier kunt u voor uw eigen administratie bijhouden welke bescheiden zijn verstuurd naar het CBR

Om toe te voegen: druk op “Nieuw”.

Image

U kunt nu een omschrijving invullen en de datum van verzenden. Druk op “Ok” om in te voeren.

Om de gegevens te wijzigen of te verwijderen: klik op de onderstreepte datum.

Image