Online

1.Online-handleiding

ISV online

Deze handleiding beschrijft de het gebruik en de mogelijkheden van ISV Online.

2.Online-handleiding-algemeen

Tabblad algemeen

Online2

Gegevens op dit tabblad zijn niet afhankelijk van de voertuigcategorie, en worden direct bij invoer automatisch opgeslagen. De meeste instellingen op dit tabblad (behalve die met de roze streep er voor) zijn afhankelijk van de rijschool waaraan de leerling of het bedrijf is gekoppeld. zie rijschool. Selecteer dus eerst een rijschool voor u de instellingen invoert.

Rijschool
De meeste instellingen op dit tabblad zijn afhankelijk van de geselecteerde rijschool. Wanneer bij een rijschool geen gegevens zijn ingevoerd worden de gegevens van de standaard rijschool (nummer 1) ingevuld. Voer dus in elk geval de gegevens in voor de standaard rijschool!

Bij het openen van de pagina’s in ISV Online wordt de rijschool gekozen op basis van de aan de ingelogde  leerling of het bedrijf gekoppelde rijschool. Wanneer geen rijschool is gekoppeld worden de gegevens van de standaard rijschool genomen.

Uitzondering is de openingspagina waarin de inlogcode moet worden ingevuld, omdat op dat moment nog geen leerling of bedrijf bekend is. U kunt deze aansturen met de juiste gegevens door in de URL het rijschool nummer te vermelden:

http://[servernaam]:[poort]/cgi-bin/isvcs?rijschool=4
met het nummer (=4) van de rijschool zoals u dit in de lijst voor de naam ziet staan.Ook hier geldt: wanneer geen rijschool wordt opgegeven zullen de waarden van de standaard rijschool genomen worden.

Factuur template.
De factuur template (brief papier) moet een pdf bestand van uw briefpapier zijn. Een ingescande pagina voldoet hiervoor niet, neem contact  op met de leverancier van uw briefpapier. Het bestand mag niet tegen schrijven beschermd zijn. Zorg evoor dat het bestand niet te groot wordt, het liefst kleiner als 100kb.

Bij voorkeur slaat u dit bestand op in de map op de server waar de ISV Online.exe staat (vaak is dit c:\program files\isv\isvonline). In dat geval geeft u alleen de naam van het bestand hier in, anders het volledige pad, maar houd er dan rekening mee dat dit het pad is gerekend vanuit de server, niet vanuit een werkstation. Meestal zal vanuit de server de gedeelde ISV schijf niet dezelfde naam hebben als vanuit de werkstations.

U kunt het pdf bestand naar ons mailen zodat wij deze voor u kunnen controleren.

Afzender voor de e-mail
ISV Online verstuurt emails, bijvoorbeeld voor de inlogcode. Het email adres dat u hier invult wordt als afzender meegestuurd.

Titel voor de inlogcode
De tekst die u hier invult wordt gebruikt als titel voor de email waarin de inlogcode wordt verzonden.

Online4

Tekst voor de footer
Geef hier de tekst die in de onderste gekleurde balk getoond moet worden.

Pagina titel
Deze tekst wordt getoond in de titelbalk en het tabblad van de webbrowser.

Achtergrond/ voorgrondkleur
Door deze kleuren in te stellen kunt u er voor zorgen dat de ISV Online pagina’s qua kleur passen bij uw huisstijl.

De achtergrondkleur is de kleur voor het vlak buiten het echte werkgebied, de voorgrondkleur is de steunkleur in het werkgebied. De witte achtergrond van het werkgebied en de grijze verlooptinten van de verschillende secties zijn niet aan te passen.

Instellen: druk op de ‘…’ knop  achter de kleur. U krijgt nu het logo van uw bedrijf. dit kan een jpg, gif of png bestand zijn. Het wordt op ware grootte getoond, dus zorg dat het niet al te groot is (niet meer dan 300 pixels breed). Het bestand moet geplaatst worden op de server, in de ISVOnline map in de docroot\images submap. U geeft hier alleen de bestandsnaam op, niet het pad.

Achtergrond bestand
Met dit bestand wordt de ruimte buiten het werkgebied opgevuld. Het wordt op ware grootte getoond en herhaald om het gehele vlak op te vullen. Wanneer het een transparant bestand is, wordt de gekozen achtergrondkleur er doorheeen getoond. Wanneer er geen bestand wordt ingevuld zal alleen de gekozen achtergrondkleur getoond worden. Het bestand moet geplaatst worden op de server, in de ISVOnline map in de docroot\images submap. U geeft hier alleen de bestandsnaam op, niet het pad.

Locaties bij vorderingen.
Wanneer de vorderingen worden ingevoerd via ISV instructeurs app worden op dat moment ook de coordinaten opgeslagen. Als u dit vinkje zet wordt achter de ingevoerde stap een informatie knop getoond, die bij openklappen een kaartje toont waar de vordering is ingevoerd. Hiervoor is een geldige google api key nodig.

 

Extern adres

Noodzakelijk voor de koppeling met iDeal, google en de afmeldlink voor mailings. Dit moet het externe adres van uw netwerk zijn, een URL (bijvoorbeeld server.uwrijschool.nl) of het externe ip adres. Dit kunt u altijd opvragen via www.watismijnip.nl

LET OP: Gebruik indien mogelijk altijd een dns adres zoals server.isv.nu die naar uw eigen server verwijst, in plaats van een ip adres, om te voorkomen dat de email bij de cursist van spam of phissing wordt gezien.

Poort
De poort waarop ISV Online is geconfigureerd (bijvoorbeeld 8110). U kunt deze terugvinden in het bestand service.ini in de ISVOnline map op de server.

Tekst voor de afmeldlink
In uw mailings via mailmerge > email kunt u een afmeldlink opnemen. Door daar op te klikken kan de cursist zich afmelden voor verdere mailings vanuit uw bedrijf. U moet hiervoor de code @afmeldlink@ opnemen in uw mailing, deze wordt dan vervangen door de hier ingevoerde tekst, met een link voor afmelden.

Mollie partner ID
Om betalingen via iDeal te kunnen ontvangen moet een geldig Mollie partner ID ingevoerd worden.

De diverse banken die meedoen met iDeal hanteren elk een eigen protocol voor het verwerken van de betalingen. Mollie is een partij die  hiertussen gaat zitten en ISV in staat stelt met een enkel protocol betalingen van alle participerende banken te behandelen. Bijkomend voordeel is, dat wanneer een nieuwe bank meedoet deze automatisch wordt toegevoegd.

U hebt voor het verwerken van iDeal betalingen via ISV Online dus geen iDeal contract met uw bank nodig, maar wel met Mollie. U betaalt dus ook geen provisie aan uw bank maar aan Mollie. voor de voorwaarden zie www.mollie.nl.

U kunt u aanmelden voor een mollie partner ID op www.mollie.nl/aanmelden. Volg verder de  instructies op deze pagina’s.

Wanneer u de aanmeldprocedure hebt doorlopen, log dan in bij mollie en  ga naar accountgegevens. Hier vindt uw partner ID

Online9

Vul het getal dat u hier vindt in op het tabblad. het getal dat u hierboven ziet is slechts een voorbeeld, log in bij mollie voor uw partner id.

Financiele instellingen
Betalingen die door cursisten gedaan worden via Ideal worden direct bij de cursist op de betreffende factuur afgeboekt.

Hoewel ISV probeert alle betalingen gedaan via Mollie direct probeerd te verwerken bij Mollie, is het belangrijk dat u bij mollie de email functionaliteit gebruikt om een email te ontvangen van elke ontvangen betaling door Mollie en deze in ISV controleerd.

Indien u gebruik maakt van een koppeling met een boekhoud pakket, dient u hiervoor de tussen kruisposten-rekening in te geven via ISV Administratie-Instellingen-Dagboeken Grootboeken waarop ISV tijdens de export de betalingen kan boeken. Tijdens de export dient de knop Ideal te worden gebruikt om net zoals bij Kas en Pin de boekingen over te hevelen.

3.Online-handleiding-cursisten

Tabblad cursisten

Gegevens in dit tabblad zijn voertuigcategorie afhankelijk, selecteer dus eerst een voertuigcategorie in de lijst bovenaan het scherm. De gegevens worden opgeslagen door op de knop ‘Opslaan’ bovenin de lijst te klikken.

De eerste regel ‘niet aan praktijk categorie gekoppeld’ is bedoeld voor bijvoorbeeld theorie cursisten. Hiervoor kan alles geselecteerd worden behalve online plannen toestaan

In de scherm selecteert u welke secties getoond worden in de cursisten portal, en op welke positie zij getoond worden.

Image

Vink aan welke onderdelen u wilt tonen, en geef bij de aangevinkte onderdelen een titel op. Deze titel wordt getoond bovenaan de sectie in het hoofdmenu, en in de vervolgschermen.

NAW gegevens
De basis NAW gegevens van de cursist worden getoond, met de mogelijkheid om een wijziging door te geven. Deze wijzigingen worden als email naar het standaard email adres van de rijschool gestuurd zoals in de stamgegevens van de rijschool zijn ingegeven, waar u ze na controle kunt doorvoeren bij de leerlingegevens.

Machtigings controle
Er wordt een bericht getoond of de cursist uw bedrijf gemachtigd heeft bij het CBR om examens aan te vragen. Zo niet, dan staat hierin een link naar de CBR site om dit alsnog te doen. U kunt de getoonde teksten eventueel aanpassen in het tabblad templates

Algemene voorwaarden
Wanneer u deze aanvinkt, moet de cursist eerst de algemene voorwaarden goedkeuren voor de verdere gegevens getoond worden. Eenmaal goedgekeurd wordt deze vraag niet opnieuw gesteld. De algemene voorwaarden komen dus niet terug als sectie in het hoofdmenu maar worden vooraf al getoond.

U kunt de tekst van uw algemene voorwaarden invullen in het tabblad Algemene voorwaarden

De tekst van de algemene voorwaarden moet zijn ingevuld voordat u de instellingen opslaat.

Plannings overzicht zichtbaar
Dit toont het planningsoverzicht van de cursist. Op de hoofdpagina worden de eerstkomende 6 afspraken getoond, met een link om door te klikken voor het complete planningsoverzicht

Online plannen toestaan
Dit geeft de cursist de mogelijkheid om online te plannen. Er wordt een sectie geplaatst met hierin links voor de verschillende planmogelijkheden. Welke vormen van plannen u toestaat wordt ingesteld bij het onderdeel:  Instellingen plannen.

Openstaande facturen zichtbaar
Dit toont een sectie met de openstaande facturen van de cursist. Op het hoofdmenu worden de eerste 6 facturen getoond, met een link voor het complete overzicht. Wanneereen factuur is betaald verdwijnt hij uit het overzicht.

Om de facturen te kunnen openen moet een geldige “Factuur template” zijn ingevuld op het tabblad algemeen , om betaling via iDeal toe te staan moet een geldig “Mollie partner ID” zijn ingevoerd op het tabblad algemeen.

Vorderingen zichtbaar
Dit toont de vorderingen van de cursist, zoals ingevuld op de ISV instructeurs App. Informatie over de locatie van invoeren vereist een geldige google api key op tabblad algemeen (en invoeren via de carpc).

In het hoofdmenu worden alleen de eerste 6 stappen getoond, om het volledige vordering overzicht te bekijken moet geklikt worden op de link naar het volledige overzicht.

Nieuws / Artikelen
In deze sectie kunt u nieuwsberichtjes en / of download links plaatsen. U kunt deze artikelen onderhouden bij het onderdeel: Nieuws / artikelen.

Sociale media
In deze sectie kunt u logo’s met links plaatsen naar uw eigen pagina’s op diverse sociale media, zoals Facebook en Youtube . Welke logo’s u wilt plaatsen stelt u in bij het onderdeel sociale media.

Smit 3dtheorie.nl
Wanneer de cusist via ISV administratie is aangemeld bij theorie online van Smits , verschijnt in deze sectie een directe doorklik link naar de oefenpagina’s. De cursist hoeft op die pagina’s dan niet meer in te loggen.

Veka Best theorie-leren.nl
Wanneer de cusist via ISV administratie is aangemeld bij Veka Best , verschijnt in deze sectie een directe doorklik link naar de oefenpagina’s. De cursist hoeft op die pagina’s dan niet meer in te loggen.

Nascholing
In deze sectie wordt een overzicht getoond van de geplande nascholing, met de geregistreerde aanwezigheid. In het hoofdmenu worden de eerste 6 dagdelen getoond, met een link om door te klikken naar het volledige overzicht.

Portaal indelen
De secties in ISV Online worden getoond in een drie kolommen. Hier moet ingedeeld worden in welke kolom de sectie terecht moet komen.

Om de secties te kunnen indelen moet u eerst op de knop ‘Opslaan’ bovenaan het scherm drukken. De geselecteerde secties worden nu getoond in het linker lijstje onderaan het scherm. Bij dubbelklikken wordt gevraagd  in welke kolom de sectie geplaatst moet worden. Voer hier 1, 2 of 3 in. U ziet de sectie dan ook verschijnen in het lijstje van de betreffende kolom. Doe dit voor alle secties in de linker lijst.

4.Online-handleiding-bedrijvenportaal

Tabblad bedrijvenportaal

Op het tabblad bedrijven stelt u de verschillende secties van de bedrijvenportal in. Dit tabblad is niet afhankelijk van de gekozen voertuigcategorie. De gegevens worden opgeslagen met behulp van de ‘Opslaan’ knop onderaan het scherm

Image

Vink aan welke onderdelen u wilt tonen, en geef bij de aangevinkte onderdelen een titel op. Deze titel wordt getoond bovenaan de sectie in het hoofdmenu, en in de vervolgschermen.

Bedrijfsgegevens
De basis NAW gegevens van het bedrijf worden getoond, met de mogelijkheid om een wijziging door te geven. Deze wijzigingen worden als email naar uw bedrijf gestuurd, waar u ze na controle kunt doorvoeren bij de bedrijfsgegegevens.

Actieve cursisten
Dit toont een lijst met actieve cursisten, waaraan het bedrijf is gekoppeld als bedrijf of opdrachtgever. Klikken op de naam van de cursist linkt door naar de cursistenportal van de betreffende cursist.

In het hoofdmenu worden de eerste 6 namen getoond, met een link voor de complete lijst

Openstaande facturen
Dit toont een sectie met de openstaande facturen van het bedrijf. Op het hoofdmenu worden de eerste 6 facturen getoond, met een link voor het complete overzicht. Wanneereen factuur is betaald verdwijnt hij uit het overzicht.

Factuur verzamelstaten worden getoond met een link om de inhoud hiervan te kunnen bekijken

Om de facturen te kunnen openen moet een geldige template zijn ingevuld op het tabblad algemeen , om betaling via iDeal toe te staan moet een geldig Mollie partner ID zijn ingevoerd op het tabblad algemeen

Nascholing
Dit toont een overzicht van de einddatum en geregistreerde nascholing per cursist.

Op de hoofdmenu wordt een samenvatting van de eerste 6 cursisten getoond, met een link naar de vervolpagina waarop alle cursisten getoond worden met de uitgesplitste nascholing. Door te klikken op een cursistnaam wordt ook de gevolgde/geplande nascholing getoond.

Nieuws / artikelen
In deze sectie kunt u nieuwsberichtjes en / of download links plaatsen. U kunt deze artikelen onderhouden op het tabblad Nieuws / artikelen

Sociale media
In deze sectie kunt u logo’s met links plaatsen naar uw eigen pagina’s op diverse sociale media, zoals Facebook en Youtube . Welke logo’s u wilt plaatsen stelt u in op het tabblad sociale media

Algemene voorwaarden
Wanneer u deze aanvinkt, moet degene die inlogt eerst de algemene voorwaarden goedkeuren voor de verdere gegevens getoond worden. Eenmaal goedgekeurd wordt deze vraag niet opnieuw gesteld. De algemene voorwaarden komen dus niet terug als sectie in het hoofdmenu maar worden vooraf al getoond.

De tekst van de algemene voorwaarden kunt u plakken in het tekstvak onderaan het scherm

Indelen hoofdmenu
Het hoofdmenu van ISV oline is ingedeeld in 3 kolommen. Achter elke aangevinkte sectie kunt u aangeven in welke kolom de geselecteerde sectie geplaats moet worden. Door keuze van de rij bepaalt u welke bovenaan komen te staan

Voorbeeld een bedrijvenpagina:
Dit is slechts een voorbeeld en kan naar wens worden aangepast in kleur, omschrijvingen, kolomindeling en volgorde.

5.Online-handleiding-algemene-voorwaarden

Tabblad algemene voorwaarden

Gegevens op dit tabblad mogen afhankelijk zijn van de voertuigcategorie. De algemene voorwaarden worden per categorie opgeslagen met de knop ‘Opslaan’ bovenaan het scherm

Kopieer een platte tekst versie van uw algemene voorwaarden en plak deze in het tekstvak. Druk nu op ‘Opslaan’ onderaan de pagina.

6.Online-handleiding-nieuws-artikelen

Nieuws / artikelen

Gegevens op dit tabblad zijn niet afhankelijk van de bovenin dit scherm geselecteerde voertuigcategorie en hebben een eigen ‘opslaan’ knop. Druk op ‘Artikelen ondehouden’ om artikelen te kunnen toevoegen / wijzigen.

U kunt nieuws artikelen en / of download links plaatsen voor cursisten en bedrijven. Wel moet dan in de tabbladen voor cursisten en bedrijven de betreffende sectie zijn aangevinkt.

Image

Nieuws artikel toevoegen:
Selecteer een doelgroep: Iedereen, alleen bedrijven, alleen leerlingen of alleen leerlingen gekoppeld aan een bepaalde voertuigcategorie.

Titel: Geef de titel voor dit artikel. deze wordt getoond als link, doorklikken toont het artikel

Tekst: voer hier de tekst van uw artikel in

Druk nu op ‘opslaan’ onderaan het tabblad om het artikel op te slaan

Download link invoegen:
Selecteer een doelgroep: Iedereen, alleen bedrijven, alleen leerlingen of alleen leerlingen gekoppeld aan een bepaalde voertuigcategorie.

Titel: Geef de titel voor deze downloadl. deze wordt getoond als link, doorklikken start meteen de download

URL: dit kan een externe URL zijn (bijvoorbeeld een bestand vanaf uw website). In dit geval moet de URL beginnen met http://

Een bestand vanaf de ISVOnline server downloaden kan ook: plaats het daarvoor in de ISVOnline\ docroot map. Geef in dat geval alleen de bestandsnaam, voorafgegaan door een ‘/’ Bijvoorbeeld:  ‘/inschrijfformulier.pdf’

Druk nu op ‘opslaan’ onderaan het tabblad om het artikel op te slaan

Combinatie invoegen
Is gelijk aan de download link, maar nu voert u wel tekst in voor het artikel. Bovendien moet nu een tekst voor de downloadlink gegeven worden. Klikken op de titel toont nu eerst het artikel, met onderaan de tekst van de downloadlink. Hierop klikken start de download

7.Online-handleiding-sociale-media

Sociale media

Wanneer u beschikt over eigen pagina’s op de diverse sociale media, zoals Facebook, Youtube etc. kunt u hier links naar deze pagina’s zetten met logo’s.

Open daarvoor vanuit het “Cursisten” tabblad in de instellingen van ISV Online dmv van de knop achter het “Sociale media” onderdeel het invoerscherm en druk op ‘Nieuw’

Titel
Geef een naam op. deze is verplicht, u kunt later besluiten deze niet te tonen op de pagina

Logo
Geef de bestandsnaam van het logo van de betreffende sociale media. het logo bestand moet geplaats worden op de server in de ISVOnline\doctroot\images map. Geef hier alleen de bestandsnaam, niet het volledige pad

URL
Geef de URL van uw eigen pagina op de sociale media

Doelgroep
Keuze uit iedereen, alleen bedrijven, alleen leerlingen of alleen leerlinge gekoppeld aan een voertuigcategorie.

Titel tonen
Wanneer dit vinkje wordt gezet wordt de ingevoerde titel getoond achter het logo, anders alleen het logo

Opslaan
Druk op de’Opslaan’ knop onder de doelgroep lijst. Herhaal dit voor alle links die u wilt toevoegen.

8.Online-handleiding-instellen-plannen

Tabblad instellingen plannen

Gegevens op dit tabblad zijn afhankelijk van de gekozen voertuigcategorie en worden opgeslagen met de knop ‘Opslaan’ bovenaan het scherm

Wanneer op het tabblad cursisten is gekozen voor ‘Online plannen toestaan’ kan op dit tabblad worden ingesteld welke vormen van plannen toegestaan worden.  Dit kan zijn een intest plannen, een theorie cursus, praktijk- oefenterein-of simulatorlessen.

Elk van deze mogelijkheden heeft een eigen sub tabblad.

Intest plannen

Theorie plannen

Praktijkles plannen

Oefenterrein plannen

Simulator plannen

Algemene instellingen

Intest

De mogelijkheid om een intest af te spreken wordt alleen getoond bij leerlingen die nog geen lessen in de planning hebben staan, anders verdwijnt de optie van hun hoofdmenu

Image

Om intest plannen toe te staan: zet het vinkje ‘Intest afspreken’ en geef een omschrijving (titel)op. Het volgorde veld hoeft niet ingevuld te worden.

Per voertuigcategorie kunt u instellen of de intest op de simulator, het oefenterrein of de openbare weg wordt gehouden. In alle gevallen geeft u in de planning uren vrij waarop intesten kunnen plaatsvinden

Simulator
Selecteer simulator voor intesten op de simulator.

U kunt intest blokken vrijgeven door in de simulator planning met de rechter muisknop op een leeg vak te klikken en te kiezen voor deze simulator > internet intest

Image

U krijgt nu een invoermogelijkheid voor het aantal simulatorlessen dat u wilt vrijgeven voor 1 intest. Wanneer u hier voor 4 kiest, dan wordt dat dus gezien als een intest van 2 uur (4 maal een half uur)

De geselecteerde blokken worden blauw gemaakt zodat zij herkenbaar zijn in de planning. Om hier alsnog viade reguliere planning lessen te kunnen plannen moeten zij eerst worden vrijgegeven (grijs gemaakt) via rechter muistoets > Deze simulator > beschikbaar maken

Oefenterrein
Selecteer ‘Oefenterrein’ voor intesten op het oefenterrein. Er verschijnt nu een keuzelijst met de verschillende soorten les voor het oefenterrein. Selecteer de gewenste soort uit dit lijstje.

U geeft oefenterrein intesten vrij door in de oefenterreinplanning een blok van de gekozen soort in te voegen. Zolang dit blok nog vrije plekken heeft is het beschikbaar voor ISV Online als intest.

Intesten op het oefenterrein zijn altijd 1 blok lang, dus wanneer u een intest van 2 uur wilt geven, dan moet dit als 1 blok van 2 uur in de planning geplaatst worden.

Praktijkplanning
Selecteer ‘Normale planning’ voor intesten in de reguliere prakijkplanning.

U geeft intesten vrij door in het weekscherm in de planning op een vrije les te klikken met de rechter muistoets. Kies nu lesstatus wijzigen > internet intest

U krijgt nu 2 vragen te beantwoorden:

1) de locatie: selecteer een locatie uit de lijst van afhaaladressen. Deze locatie is zichtbaar voor de leerlinge wanneer hij of zij een intest gaat plannen

Wanneer u de leerling thuis ophaalt voor de intest, dan dient u hiervoor een afhaal adres aan te maken in planning > onderhoud lijsten > afhaaladressen

2) wilt u een tweede uur meeplannen?   Wanneer u hier voor ‘Ja’ kiest, dan wordt een tweede les ook geblokkeerd voor dezelfde intest. Bij online plannen van de intest worden in dat geval dus twee lessen gepland, anders slechts één

De blokken worden blauw gemaakt in de planning. Er kan wel ook via het weekscherm gewoon op gepland worden.

 

Theorie

Cursussen
Theorie cursussen worden vrijgegeven per theorie groep. Eventueel kunnen per voertuigcategorie meerdere theoriegroepen vrijgegeven worden

Theorie produkten (vakken) koppelen aan een theoriegroep doet u in planning > onderhoud lijsten > theoriegroepen

Image

Om theorie plannen toe te staan: zet het vinkje ‘Theorie afspreken’ en vul een titel hiervoor in. Het vak volgorde mag leeg gelaten worden.

Voeg nu de gewenste theoriegroep(en) toe door deze te selecteren in de toevoeglijst. Door hem te selecteren verschijnt hij in de lijst geselecteerde theoriegroepen. Wanneer een theorie groep is geselecteerd die niet de bedoeling is: selecteer hem in de rechter lijst en druk op de knop ‘-‘ om hem te verwijderen.

Theorie examens
Theorie examens kunnen niet apart gepland worden, alleen in combinatie met een cursus.

Standaard worden de cursussen aangeboden zonder examen. U kunt echter ook cursussen inclusief examen aanbieden:

1) bij het aanmaken van de cursus moet een examendatum zijn ingevuld

2) er moet vrije examencapaciteit (ingekochte blokken) zijn op deze examendatum, voor het vak van de cursus.

In dit geval wordt de cursus automatisch aangeboden inclusief een examen, en wordt bij plannnen van de cursus ook het examen gepland.

 

Praktijklessen

Image

Om praktijklessen afspreken toe te staan: zet het vinkje ‘Lessen afspreken’ en geef een titel op.

Leerling selectie
Selecteer of u rijles plannen wilt toestaan voor alle leerlingen binnen de voertuigcategorie of dat u dit per leerling wilt instellen.

Bij instelling per leerling moet bij de leerling worden vrijgegeven dat deze mag plannen: in ISV Administratie, zoek de leerling. Dan menu leerlingen > leerling gegevens wijzigen

Image

Zet het vinkje ‘leerling mag online plannen’ en druk op ‘wijzigen’. vanaf dat moment mag de leerling online lessen plannen

Instructeur selectie
Standaard mag een leerling alleen lessen plannen bij zijn of haar vaste instructeur. U kunt echter de agenda’s van andere instructeurs ook vrijgeven. Dit geldt dan voor 1 leerling.

In ISV Administratie: zoek de leerling. Ga nu naar menu leerlingen > leerling gegevens wijzigen

Image

Voeg in het vak ’tweede instructeur extra instructeur(s) toe (knop ‘Toevoegen’) bij wie deze leerling ook mag plannen.

Blok grootte
Hiermee stelt u in of er gepland moet worden in blokken van meerdere uren. Hier geeft u de minimale en maximale blokgrootte in, bijvoorbeeld minimaal 2 en maximaal 3 uren aaneensluitend. Het is vaak aan te bevelen om hier een minimum aan te geven, omdat er bij het online plannnen geen rekening wordt gehouden met de afstandcontrole.

Algemeen
Bij toestaan van lessen plannen moeten ook geldige waarden ingevoerd worden in het blokje algemene instellingen

Oefenterrein

Om plannen op het oefenterrein toe te staan: Zet het vinkje ‘Oefenterrein afspreken’ en geef een titel

Image

Leerling selectie
Selecteer of u oefenterrein plannen wilt toestaan voor alle leerlingen binnen de voertuigcategorie of dat u dit per leerling wilt instellen.

Bij instelling per leerling moet bij de leerling worden vrijgegeven dat deze mag plannen: in ISV Administratie, zoek de leerling. Dan menu leerlingen > leerling gegevens wijzigen

Zet het vinkje ‘leerling mag online plannen’ en druk op ‘wijzigen’. vanaf dat moment mag de leerling online lessen plannen

Instructeur selectie
Oefenterreinlessen worden niet gefilterd per instructeur maar per soor oefenterrein

Soort oefenterreinles
U kunt een of meer soorten oefenterreinles aangeven welke gepland mogen worden voor leerlingen van deze voertuigcategorie. Selecteer een soort les in de toevoeglijst, deze zal dan verschijnen in de lijst geselecteerde oefenterreinsoorten. Doe dit voor elke soort les die u wilt vrijgeven. U kunt soorten oefenterreinles verwijderen uit de lijst door hem te selecteren en op de knop ‘-‘ te drukken.

Let op: de leerling krijgt bij het plannen de benaming van de soort oefenterreinles te zien, deze moet dus begrijpelijk zijn.

Blok groootte
Oefenterreinlessen worden per enkel blok gepland, Het is dus aan te raden deze in de planning ook als enkele blokken aan te geven. Dus liever 1 blok van 4 uur dan 4 blokken van 1 uur aaneensluitend

Algemeen
Bij toestaan van lessen plannen moeten ook geldige waarden ingevoerd worden in het blokje algemeen

 

Simulator

Om plannen op de simulator toe te staan: zet het vinkje ‘Simulator afspreken’ en geef een titel

Image

Leerling selectie
Selecteer of u simulator plannen wilt toestaan voor alle leerlingen binnen de voertuigcategorie of dat u dit per leerling wilt instellen.

Bij instelling per leerling moet bij de leerling worden vrijgegeven dat deze mag plannen: in ISV Administratie, zoek de leerling. Dan menu leerlingen > leerling gegevens wijzigen

Instructeur gekoppeld
Indien u het vinkje ‘Alleen indien instructeur gekoppeld’ zet, dan worden alleen de simulatorlessen getoond waar een instructeur is gekoppeld. Om een instructeur te koppelen: in de planning tabblad simulator: klik met de rechter muistoets en kies ‘instructeur koppelen

Image

Selecteer een instructeur en de gewenste periode (m.b.v. de shit toets) en druk op ‘Lessen koppelen’. De koppeling is zichtbaar in het simulatorrooster (de tijden zijn blauw) en in het weekrooster van de instructeur (wit)

Blok grootte
Stel het minimum en maximum in voor het aantal lessen dat aaneensluitend gepland mag worden.

Algemeen
Bij toestaan van simulator plannen moeten ook geldige waarden ingevoerd worden in het blokje algemeen

 

Algemene instellingen

Deze instellingen zijn van belang voor de subtabbladen praktijkles, oefenterrein plannen en simulator plannen

Image

Tekst voor teveel / te weinig geselecteerde lessen
Geef hier een meldingstekst die getoond wordt wanneer de leerling bij het plannen minder dan het  minimaleaantal lessen heeft geselecteerd of meer dan het maximale. Deze minima en maxima zijn ingesteld bij blokgrootte op de subtabbladen praktijkles en simulator. U kunt de codes @min@ en @max@ in deze tekst gebruiken, deze worden dan vervangen door de ingestelde waarden.

Tekst voor incourante uren
Deze tekst wordt getoond wanneer er incourante uren  zouden ontstaan door de selectie van de leerling. Wanneer bijvoorbeeld het minimale aantal uren op 2 is ingesteld, dan zorgt ISV Online er voor dat er geen enkele losse lessen ontstaan (‘gatenkaas in de planning’)

Periode selectie
Geef aan in welke periode er online gepland mag worden: het minimale en maximale aantal dagen na vandaag dat er online gepland mag worden. Deze instelling geldt voor alle categorieen, de teksten hierboven kunnen per categorie aangepast worden, de periode selectie aanpassen past dit gelijk aan voor alle categorieeen.

Stel voor   bewerken