Instructeurs App

1.Instructeurs App

Instructeurs App

Deze handleiding beschrijft de het gebruik van onze app voor Android-tablet. Dé oplossing voor rijscholen die de planning digitaal willen verstrekken aan instructeurs.

1.1.InstructeursApp-handleiding-Installatie

INSTALLATIE ISV APP

Hardware specificaties:

Aanbevolen minimale specificaties:
Scherm Minimaal 800x600px resolutie, 1Ghz CPU, 1 Gb RAM, 3g/4g/LTE(Mobiel internet), Wifi, Gps

Ondersteunde Besturingssystemen:
minimaal Android 6.0

Applicatie wordt alleen in landscape scherm uitgevoerd.
(De prestaties van het apparaat en de compatibiliteit van de applicatie verschillen door verschillen en aanpassingen van de fabrikanten aan de hardware / besturingssysteem.)

Hieronder staan de mobiele apparaten die getest zijn.
Samsung Galaxy Tab 10.1”
Samsung Galaxy Tab 8.9”
HTC Flyer 7”

Installatie ISV Instructeurs Android applicatie.


Zorg ervoor dat uw tablet is aangemeld met een google account en voozien is van de laatste updates.
Let op: Om de installatie te kunnen uitvoeren moet de locatievoorziening en internet verbinding (3g en/of wifi) Aan staan.

Download het programma “ISV instructeurs applicatie” via de Google Play Store, te vinden als standaard applicatie op uw tablet ( Ga hiervoor naar applicaties -> Google Play). Of klik in de internetbrowser van uw tablet op deze link.

U bevindt zich nu op de hoofdpagina van de ISV applicatie op de Google Play Store. Klik op de blauwe “Installeren” knop om de applicatie te downloaden en te installeren. U dient hiervoor de algemene voorwaarden te accepteren.

Indien u de applicatie al geïnstalleerd heeft, kunt u ook via deze weg eventuele updates downloaden, mits deze niet als standaardmelding in beeld worden gebracht.


Activeren ISV Instructeurs Android applicatie.

Om de app te activeren moet eerst in ISV Administratie het licentiebeheer scherm worden geopend.
Ga hiervoor in ISV Administratie naar menu bestand > Licentiebeheer.

Laat dit scherm openstaan terwijl de app voor de eerste keer  wordt aangemeld.

Op de tablet:

Zorg ervoor dat de tablet verbinding heeft met internet.

Na het opstarten van de applicatie zal er een instellingen scherm verschijnen. In dit scherm dienen de volgende gegevens te worden ingegeven:

 Rijschoolcode  Rijschoolcode zoals ook bekend voor de Rijles App
 Refresh interval  De tijd waarna dag en weekschermen automatisch opnieuw worden geladen
 Gebruikersnaam  ISV gebruikersnaam
 Wachtwoord  ISV wachtwoord

Klik hierna op Versturen om in te loggen.

De inloggegevens worden nu gecontroleerd. Wanneer deze gegevens correct zijn zullen de stamgegevens voor de betreffende gebruiker in de tablet worden geladen, dit zijn bijvoorbeeld de cursisten, voertuigen, categorieën etc.

Wanneer later met een andere gebruikersnaam / wachtwoord opnieuw wordt ingelogd wordt de tablet database opgeschoond en opnieuw gevuld met de stamgegevens van de nieuwe gebruiker

In ISV Administratie:

Menu “Bestand”>”Licentiebeheer”

Druk in het scherm  licentiebeheer op de knop “Vernieuw”

In de onderste lijst verschijnt het nieuw aangemelde apparaat . Het apparaat Id moet overeenkomen met het device id dat getoond is in het inlog scherm op de tablet.

Klik dit apparaat aan,  er verschijnt nu een “Activeer” knop.  Gebruik deze om het apparaat te activeren.

Hierna mag het licentiebeheer scherm gesloten worden.

Indien u het apparaat verwijderd, zal ook de ISV data op het apparaat bij de eerstvolgende connectie poging worden gewist.

Indien uw tablet niet verschijnt in het venster, dient u wederom te klikken op “Stamgegevens” op uw tablet. Hierdoor maakt de tablet opnieuw verbinding met de server, waardoor het apparaat weer zichtbaar wordt voor ISV Administratie.

Voorbereidingen binnen ISV

Voor de correcte werking van de app moet binnen ISV een aantal zaken goed zijn geregeld:

Gebruikers

Let voor de gebruikers die gaan inloggen via de app op de volgende zaken:

  • De gebruiker moet aan een agenda gekoppeld zijn.
  • Mag de gebruiker in alle agenda’s plannen of alleen in de eigen agenda?
  • Als gekozen is voor alleen eigen agenda, moeten nog extra agenda’s gekoppeld worden? (bijvoorbeeld collega’s binnen dezelfde categorie).
  • Mag de gebruiker plannen met overlap?
  • Mag de gebruiker lessen vrijplannen?

Agenda’s koppelen en rechten zetten kan in ISV planning, via menu gebruikers.

Vordering definities

De vordering definities moeten zijn ingevuld voor de categorieën waarin de gebruiker lesgeeft. Bovendien moeten deze definities zijn ingedeeld in modules.

Vordering definities kunnen ingevoerd worden via ISV planning > onderhoud lijsten > vordering definities.

1.2.InstructeursApp-handleiding-gebruikers

GEBRUIKERSHANDLEIDING APP

Gebruikershandleiding ISV App versie 1.7

Hoofdmenu
Dagscherm
Lesinformatie
Lesuurinformatie
Weekscherm
Kalender
Planscherm
Lesafwikkeling
Factureren
Lesrooster
Vorderingen
Meldingen
Leerling memo’s
Mijn overzicht
Afmelden

 

Hoofdmenu

Dit is de handleiding voor het gebruik van uw app.

Nadat het inlogscherm zichzelf heeft gesloten verschijnt het hoofd menu. Hier zijn vier keuzes mogelijk:

Dagscherm:  open het dagscherm van de instructeur
Weekscherm:  open het weekscherm van de instructeur
Instellingen:  open instellingen en inlogscherm
Chat meldingen:  open de meldingen
Stamgegevens  download de stamgegevens

n.b. Bij de keuze voor dag- of weekscherm zullen deze in eerste instantie niet direct gevuld worden. Klik hier op de kalender   knop rechts bovenin het scherm. De kalender verschijnt nu, kies een datum en druk op de ‘Ok’ knop om het dag- of weekscherm te vullen.

Dagscherm

In het dagscherm zijn de volgende onderdelen van de geselecteerde dag overzichtelijk in 1 oogopslag beschikbaar


Titelbalk Dagscherm

 

 
Terug naar het hoofdmenu. Deze knop wordt oranje wanneer een nieuwe melding binnenkomt
  Gekozen instructeur
  Datum van de dagstaat
  Tijd dat de dagstaat het laatst is ververst, klik hierop om de gegevens opnieuw op te halen. Deze tijd wordt weergegeven in dagen (d), uren (u) en minuten (m)
  Weekscherm. Klik hier om naar het weekscherm te gaan
  Dagmemo: Indien blauw van kleur is er een dagmemo beschikbaar. Klik erop om deze te tonen
  Datumkeuze: Klik hier om een andere dag te openen / instructeur te kiezen (instructeur keuze afhankelijk van de gebruikers instellingen)

 

 

Kalender

Standaard kalender voor datumkeuze vanuit het dag- of weekscherm.

   Maand terug
   Maand vooruit
   Instructeur keuze; klik hierop om de instructeur te wijzigen
(Indien hier gebruikersrecht voor is toegewezen)

Klik op OK om de geselecteerde datum op te halen.

Les informatie

 Aanvangs- en eindtijd van het lesduur
   Cursistnaam / cursistennamen
   Indicatoren / afwijkingen
-Lesmemo beschikbaar
-Overlap in tijd met andere les
-Voertuig is niet het standaard voertuig
-Categoriekleur

 

Onder de indicatoren kunnen nog teksten komen over de lesstatus zoals “Duoles” “Examen” “TTT” etc.

De indicatoren zijn standaard grijs van kleur, de indicator krijgt een kleur indien dit van toepassing is. Open het lesuur informatie scherm om de details te zien.

Weekscherm

In het weekscherm is de volledige werkweek in 1 oogopslag beschikbaar:

De werking van het weekscherm is nagenoeg gelijk aan die van het dagscherm . Om snel te kunnen wisselen naar het dagscherm kan er op de naam van de dag worden geklikt. Door het verversen of het ophalen van een hele week, kunnen ook de dagschermen direct snel vanuit de tablet database worden geladen.

Het is voor de instructeur van groot belang dat het week- en dagscherm altijd up-to-date zijn. Hiervoor is de ververs knop  toegevoegd met daarbij een tijdsaanduiding. Het scherm hierboven geeft weer dat de laatste update 0 minuten geleden was.

Let wel: deze update is alleen mogelijk indien de tablet internetbereik heeft! Zodra de tablet geen internet beschikbaar heeft, zal deze blijven werken met de laatste planningsupdate en kunnen wijzigingen van kantoor niet doorgevoerd worden op de tablet.

 

Lesuurinformatie

Door te klikken op het gedeelte van de cursistnaam wordt het scherm lesmenu geopend.

Linksboven wordt de informatie over de cursist(en) weergegeven. Onder deze informatie wordt de lesinformatie weergegeven. Wanneer er meerdere cursisten zijn gepland op een les moet eerst één van de cursisten worden geselecteerd om de knoppen aan de rechterzijde te tonen.
Indien een nieuwe les dient te worden geplaatst, kan de instructeur eenvoudig de bestaande les kopieren en plakken op een ander tijdstip. Hiervoor drukt de instructeur op de knop “Kopieren”. De applicatie kopieert automatisch de leerlinggegevens en lescategorie.

 Klik hier om het adres van de cursist op de kaart te tonen.
   Cursist wordt gekopiëerd en kan worden geplakt op een ander uur.
   Het planscherm wordt geopend met hierin de gekopiëerde leerling reeds ingevuld.
 Het planscherm wordt getoond.
   Financiële gegevens van de cursist bekijken, lesbetaling invoeren, kilometerstand invoeren.
   Overzicht van de geplande opleiding theorie / praktijk van de geselecteerde cursist.
   Vorderingen bewerken / overzicht.
   Invoeren / bekijken van memo’s van en naar ISV Administratie.

 

 

Sneltoets

Het lesmenu van de les die op dit moment plaatsvindt kan altijd worden opgeroepen, onafhankelijk  of men nu in het dag- of weekscherm, het hoofdmenu of de meldingen zit. Druk hiervoor op de menu knop van het apparaat zelf (Deze is apparaat afhankelijk). Dit is vooral van belang om de juiste locatie bij een vordering in te kunnen voeren.

Planscherm


Hier kan de les worden aangepast

Let op:

Om gebruik te maken van de planning is het versturen van de gegevens alleen mogelijk wanneer er een actieve verbinding met de server is.

 

Begintijd: Begintijd van de les. Kan worden aangepast met de knoppen erachter. Een gewijzigde waarde wordt in blauw weergegeven, zoals hierboven getoond.
Lesduur: De duur van de les. Kan worden gewijzigd met de er achter staande knoppen.
Leerling toevoegen:
Hiermee kan een nieuwe cursist op de les worden geplaatst. Klik op het lijstsymbool op deze regel om de lijst met beschikbare cursisten te tonen.
Voertuig: Het geselecteerde voertuig voor deze les.
Categorie: De geselecteerde categorie voor deze les.
Soort les: Selecteer type les. Het vinkje geeft aan of het een enkele- of een duoles is.
Memo: De lesmemo voor deze les. Klik om te wijzigen.

 

 

Geplande leerlingen: Hier worden de cursist(en) getoond die reeds gepland staan op deze les. Voor elke reeds geplande leerling wordt de mogelijkheid geboden deze van de les te verwijderen
Leerling verwijderen:
Klik op de knop ‘Verwijder’ om de cursist van de les te verwijderen.
De naam van de cursist wordt nu doorgestreept getoond, Er moet nu gekozen worden of de les te laat is afgezegd. Klikken op de knop ‘te laat afgezegd’ toont een vinkje. Wanneer het vinkje zichtbaar is betekent dit dus dat deze les te laat is afgezegd.
Versturen: Klik op deze knop om de gegevens op te sturen en de wijzigingen door te voeren. Aan de serverzijde wordt gecontroleerd of de wijzigingen toegestaan zijn. Is dit het geval, dan worden zij doorgevoerd, het planscherm verdwijnt en de gewijzigde informatie wordt getoond in het dag- of weekscherm. Wanneer de wijzigingen niet zijn toegestaan wordt hiervan een melding getoond in het planscherm.
Overlap: Wanneer de gebruikersinstellingen plannen met overlap toestaan, wordt na het versturen een melding getoond dat er overlap is. Via de knop ‘Toch versturen’ kunnen de wijzigingen dan alsnog verstuurd worden. Wanneer de gebruikersinstellingen geen overlap toestaan wordt deze mogelijkheid niet geboden.

 

Gecombineerde acties:

Het planscherm biedt de mogelijkheid acties te combineren, bijvoorbeeld cursist wisselen of tweede cursist bijplannen op een enkele les.

 

Leerling wisselen: Selecteer de nieuw te plannen cursist in de ‘leerling toevoegen’ regel. Bij de geplande leerlingen: Druk op de knop ‘verwijder’ zodat de naam van de cursist is doorgestreept. Bij versturen wordt nu eerst de reeds geplande cursist verwijderd en vervolgens de nieuwe cursist op deze plaats gepland.
Cursist bijplannen: Selecteer de nieuw te plannen cursist in de ‘leerling toevoegen’ regel. Klik nu op de ‘duo’ knop om van deze les een duoles te maken. Bij versturen wordt eerst van de les een duoles gemaakt, vervolgens wordt de nieuw te plannen cursist op de vrijgekomen duoplek geplaatst.

 

Niet gekoppelde cursist plannen:

In de leerling selectie lijst worden alleen cursisten getoond die zijn gekoppeld aan de ingelogde gebruiker. Om een niet gekoppelde cursist te plannen: kies in de leerlinlijst voor “Externe leerling”

image084 

 

Er verschijnt nu een extra zoekregel. Type in het zoekvak de achternaam van de gezochte cursist, eventueel gevolgd door een komma met hierna de voorletter. Er moeten minimaal 4 karakters in het zoekvak worden ingevoerd. Druk op de “zoek” knop om de resultaten op te halen. Deze resultaten worden in de lijst achter de zoekknop geplaatst (n.b. dit kan even duren omdat de resultaten vanaf de server worden geladen).

Selecteer de gewenste cursist uit deze lijst, en plan verder zoals ook met de eigen cursisten gebeurt.

Wanneer deze cursist vaker gepland moet worden: klik op de zojuist ingeplande les. Hierdoor worden de verdere cursist gegevens opgehaald en komt deze ook beschikbaar in de lijst van te plannen cursisten. Omdat het hier niet om een eigen cursist gaat, wordt hij onderaan in de lijst geplaatst

 

Oefenterrein:

Ook op een bestaande oefenterreinles kunnen cursisten worden bijgepland of van de les worden verwijderd. Bijplannen kan tot het maximum aantal cursisten dat geldt voor de betreffende les. Het is niet mogelijk om online van een bestaande les een oefenterreinles te maken, dit moet op kantoor gebeuren.

Na het verrichten van eventuele bovenstaande handelingen dient op ‘Versturen’ te worden geklikt om de wijziging op kantoor door te voeren, op dat moment worden de controles op juistheid en beschikbaarheid uitgevoerd.

 

Lesafwikkeling

Dit scherm toont de financiele gegevens van de cursist, en geeft de mogelijkheid betalingen en kilometerstanden in te voeren.

Financiele gegevens: Hier wordt de financiele consistentie van de cursist getoond. wanneer deze al aanwezig is op de apparaat database wordt deze getoond, anders wordt deze opgehaald vanaf de server.  Klik op de knop   om de gegevens te verversen.
Lesontvangsten: Hier kunnen betalingen voor deze cursist worden ingevoerd.
Factuurbedrag invoeren:
Voer hier een betaling op een bestaande factuur in.
Lesbedrag invoeren: Voer hier een lesbetaling in waarvoor nog geen factuur is aangemaakt.
Kilometerstand Voer hier de kilometerstand in behorende bij de gekozen les.
Versturen Stuurt de ingevulde gegevens op naar de server en sluit het scherm. Wanneer  er geen verbinding met de server gemaakt kan worden, dan worden de gegevens opgeslagen in de apparaat database en later verstuurd.

Factureren

Om te kunnen factureren vanuit de app moeten eerst enkele instellingen worden gedaan, deze worden hier beschreven

Om een factuur aan te maken: druk op de knop ‘factuur aanmaken’in het scherm lesafwikkeling

Selecteer een artikel uit de bovenste lijst. Elke keer dat in deze lijst een artikel wordt geselecteerd wordt een factuurregel toegevoegd.
Per regel kan het aantal van het artikel worden aangepast.
Is er per ongeluk een regel teveel toegevoegd, druk dan op de blauwe X om de regel te verwijderen.
Wanneer de facuur gereed is, druk dan op de knop ‘Factuur versturen’ om deze in te voeren in ISV. Hiervoor is een actieve netwerk verbinding noodzakelijk, de factuur wordt direct ingevoerd in ISV, zodat de leerling hem ook direct kan betalen via iDeal

 

Lesrooster

Lesrooster: Het complete lesrooster van de cursist wordt getoond, zowel theorie als praktijk.  Het lesrooster wordt altijd van de server geladen, een goede verbinding is dus noodzakelijk!
Memo: Wanneer een lesmemo bij een les is ingevoerd staat er een rood icoontje in de memo kolom.  Klikken op deze kolom opent alle lesmemo’s.

 

 

Vorderingen

Vorderingen kunnen worden bijgehouden zoals ingesteld voor de categorie waarvoor de cursist staat gepland.

Het invoeren van vorderingen kan gedaan worden door op een ‘Module’ te klikken en vervolgens een item uit de lijst te klikken. Hierna kan er een cijfer gegeven worden (conform de RIS methodiek) die wordt opgeslagen bij de les van de cursist.  De gegevens worden opgeslagen op de tablet en regelmatig gesynchroniseerd met het kantoor.

Klik op de knop   om de gegevens te verversen.

 

Het overzicht scherm geeft een duidelijk overzicht van alle ingevoerde vorderingen.

Een rood informatie bolletje geeft aan dat er voor die dag een memo beschikbaar is.

 

Grafiek

Om de vorderingen van desbetreffende leerling goed in beeld te krijgen is er grafiek optie mogelijk. Hierin kan de leerling en de instructeur de voortgang van zelfstandigheid en het aantal instructies door de instructeur nauwkeurig per les bijhouden.

(vordering) Memo’s

Per dag kan er een vordering memo worden toegevoegd. Deze worden alleen getoond in de ISV app.

Druk op de knop Memo’s om de reeds ingevoerde memo’s te tonen. Wanneer er op de gekozen dag al een memo is ingevoerd wordt deze ook getoond in het invulvak, anders is dit leeg. Zodra een memo wordt gewijzigd of ingevoerd wordt de opslaan knop zichtbaar. Deze knop  slaat de memo op in de apparaat database.

Bij sluiten van het memoscherm wordt de memo, net zoals de vorderingen gesynchroniseerd met de server

 

Meldingen

Meldingen kunnen alleen verstuurd worden van en naar kantoor.

Elke 5 minuten wordt gecontroleerd of er nieuwe meldingen van kantoor  zijn binengekomen.

Wanneer een melding binnenkomt wordt de home knop links bovenin het dag- of weekscherm oranje

 

Melding verwijderen: Om een melding te verwijderen: klik op deze melding, Hierdoor wordt de verwijderknop geactiveerd (blauw). Druk nu op de verwijderknop om de melding te verwijderen.
Nieuwe melding: Druk op de knop   er verschijnt nu een scherm waar een nieuwe melding ingevoerd kan worden.

 

Klikken op de blauwe regel  brengt het toetsenbord naar voren, type de melding en druk op versturen.

Indien er al eerder berichten verzonden zijn, krijgt u deze op het hoofdscherm van de chat meldingen. Dit ziet er als volgt uit:

Donkere berichten zijn afkomstig van het kantoor, de lichtgrijze berichten zijn afkomstig van de tablet. Indien een bericht succesvol verzonden is en ontvangen door het kantoor, wordt dit weergegeven met twee groene vinkjes.
Op kantoor zal de medewerker in ISV administratie/planning een melding krijgen van een nieuw bericht, dit ziet er als volgt uit:

Er zal een melding rechtsboven in het venster weergegeven worden met een auto. Wanneer de medewerker hierop klikt, opent een venster met de Car pc / Tablet meldingen.

 Leerling memo’s

Het is mogelijk om in ISV Administatie in het memoscherm van een cursist te geven, per memo, dat deze ook op de tablet is te bekijken door de instructeur.
Indien de instructeur een memo invoerd via de tablet, verschijnt deze ook in het memo scherm van de cursist in ISV Administratie.

De functionaliteit is nagenoeg gelijk aan die van het onderdeel Meldingen . Bij invoer worden de gegevens die door de instructeur zijn ingevoerd naast het memoscherm van ISV administratie ook weergegeven in ISV Planning zoals hierboven bij Meldingen beschreven.

 

Mijn overzicht

Via mijn overzicht kan een overzicht van de verwerkte dagstaten worden opgevraagd over een te bepalen periode. het de resultaten worden in uur eenheden getoond.

Klik op de tablet in  deblauwe vakken achter “Van” en Tot en met: om de periode te bepalen. Door vervolgens rechtsbovenin op de refresh knop te drukken zal het overzicht worden geladen.

Het overzicht dat wordt gegenereerd is op basis van de afgewerkte dagstaten op de kantoor. Uren die nog niet zijn verwerkt worden dus niet meegeteld.

De lesontvangsten daarintegen is het totaal dat de instructeur die periode heeft ingegeven.

 

Afmelden

 

Na gebruik van de applicatie op de tablet heeft de instructeur de mogelijkheid om zich af te melden.

Ga hiervoor naar het hoofdmenu -> Instellingen.

 

Klik op afmelden om als gebruiker uit te loggen van de ISV applicatie. Hierdoor worden tevens de stamgegevens verwijderd van uw tablet. Dit ter bevordering van gegevensbescherming.

 

1.3.InstructeursApp-handleiding-factureren

Factureren vanuit de instructeurs App

Door te factureren vanuit de instructeurs app kan de les direct volledig financieel worden afgewerkt door de instructeur. De instructeur stelt de factuur samen en verstuurt deze naar de rijschool. Hierdoor wordt direct een pushbericht naar de cursist gestuurd dat hij de factuur via iDeal kan betalen vanuit de cursist app

Hier wordt beschreven hoe de directe betaallink in de cursistapp kan worden aangezet

Om de facturatie optie vanuit de instructeurs app aan te zetten moet in de gebruikersgroep worden toegestaan dat er gefactureerd wordt. Algemeen moeten er artikelen worden vrijgegeven die vanuit de app gefactureerd mogen worden.

Het daadwerkelijk factureren vanuit de app wordt besproken in de gebruikershandleiding

Factureren toestaan aan gebruikersgroep

Om de facturatie optie in de app te tonen moet in de groep waarin de gebruiker valt worden aangegeven dat er gefactureerd mag worden.

Ga naar ISV Planning > menu gebruikers > groepen aanmaken/wijzigen en rechten

Klik nu op Groep wijzigen en selecteer de groep waaraan de gebruiker is gekoppeld

zet nu het vinkje ‘mag factureren op tablet’ aan.

 

Artikelen vrijgeven voor facturatie vanuit de app

Het is niet waarschijnlijk dat je de hele artikellijst wilt vrijgeven voor het aanmaken van facturen vanuit de app. Hierom wordt slechts een selectie van de artikelen getoond in de app.

Ga naar ISV Administratie > menu bestand > ISV Online > instellingen > tabblad BB/app

Voeg de te factureren artikelen toe door op de ‘+’ knop te drukken. er wordt een complete artikellijst getoond naast de ‘+’ knop. Selecteren van een artikel voegt dit toe aan de lijst te factureren artikelen.

Om een artikel te verwijderen uit de lijst: selecteer dit artikel en druk op de knop ‘-‘

 

Stamgegevens bijwerken

Om de artikellijst en het recht op factureren ook naar de tablet te synchroniseren moet in de app op de knop ‘Stamgegevens’ worden gedrukt Wanneer deze zijn opgehaald kan er gefactureerd worden.

Als deze basisinstellingen zijn gedaan kan er worden gefactureerd vanuit de Instructeurs App.

Factuur maken voor cursist

Stap 1: Lesafwikkeling:

Een factuur kan simpel gemaakt worden door op de cursist te klikken en vervolgens via “Lesafwikkeling” op de knop “Factuur aanmaken” te klikken.

Stap 2: Factuur aanmaken:

Selecteer het gewenste artikel. Dit wordt dan als factuur regel toegevoegd. Je kunt het aantal van dit artikel aanpassen indien nodig. Selecteer eventueel een ander artikel om meerdere factuurregels aan te maken.

Stap 3: Factuur versturen:

Klik op “Factuur versturen”.
De factuur wordt nu aangemaakt en verwerkt binnen ISV, het scherm Lesafwikkeling wordt direct bijgewerkt en de cursist ontvangt naast een melding in de Rijles App een email met de factuur en kan de factuur middels de betaallink direct betalen.

Stel voor   bewerken