1.Boekingsproces

BOEKINGSPROCES

Voorbeeld boekingsproces

Hier volgt een overzicht van het boekingsproces van een nieuwe klant via de website van de rijschool.

In dit voorbeeld boekt een nieuwe, nog niet eerder ingeschreven klant een Dagopleiding BE.

Door te kiezen voor `Plaats in mandje` krijgt de klant onderstaande pagina.

Aanmelden

 

Als de klant nog niet is geregistreerd, kan deze zich inschrijven.

Bij inschrijving wordt er een email gestuurd naar de nieuwe klant, een CC naar het email adres van de rijschool en deze wordt vermeld in ISV Planning > Internet > Customer care en vervolgt automatisch naar stap 2 “Bevestiging samenstellen”
Tevens wordt de gekozen boeking nu 1 uur gereserveerd voor deze klant om deze de tijd te geven om het product af te rekenen. Een andere klant kan gedurende deze tijd niet dezelfde keuze maken.

 

Bestelling samenstellen

 

 

In deze stap krijgt de klant de keuze uit de beschikbaar gestelde producten. Als blijkt dat de klant nog een tegoed heeft voor het gekozen product, zoals dit bij losse lessen vaker voor kan komen, hoeft er niet te worden afgerekend en kan de keuze direct worden bevestigd.

 

Afrekenen

De klant kiest nu voor zijn of haar bank en kan het bedrag voldoen door te klikken op “Naar je bank. Als het bedrag correct wordt voldaan, ontvangt de klant hiervan een bevestigingsemail
In ISV is er nu een planning en uitgestelde factuur aangemaakt. De uitgestelde factuur wordt automatisch omgezet naar een definitieve factuur op het moment dat de iDeal betaling heeft plaatsgevonden.

De complete opleiding is nu dus gepland en betaald.

Indien u er voor heeft gekozen dat er achteraf via factuur kan worden betaald heeft de klant, naast de optie om direct te betalen, ook de mogelijkheid om een factuur te ontvangen en deze binnen de gestelde termijn te voldoen. Het verdere boekingsproces verloopt dan verder gelijk aan die van een betalende klant.

Van alle email communicatie naar de klant kan er een CC naar een email adres van de rijschool worden gestuurd. Alle verzonden emails worden uiteraard ook bij de correspondentie van de nieuwe klant bijgehouden.
Als controle middel kan er in ISV Planning gecontroleerd worden wat er zoal online geregeld is over een te selecteren periode.

ISV Planning > Interent > Customer service

Hierin zien we dat er op 23 juni 14 online aanmeldingen zijn geweest. 7 Inesten online zijn ingeboekt, 2 complete opleidingen, 16 theoriecursussen, 14 losse lessen en 1 les op het oefenterrein is afgenomen. Voor al deze boekingen geldt dat deze online zijn geboekt en via iDeal zijn betaald zonder tussenkomst van een kantoormedewerker.

2.Afrekenpagina

AFREKENPAGINA

Voor een correcte werking van het boekingsysteem is het noodzakelijk dat er een afreken pagina bestaat, waarin de geplande lessen en cursussen gekoppeld worden aan artikelen, zodat er een factuur samengesteld kan worden. Verderop in deze beschrijving vindt u de stappen om deze afrekenpagina middels een iFrame te plaatsen binnen uw website.

Opbouw van de afreken pagina

De afreken pagina bestaat uit 4 stappen: 1 inloggen / inschrijven, 2 bestelling samenstellen, 3 bankkeuze (hierna verlaat de cursist tijdelijk uw site om de betaling te doen op de beveiligde site van Mollie) en 4 bedank pagina

1 inloggen / inschrijven

afrekenpaginastap1

In deze eerste stap krijgt de cursist de keuze om in te loggen met de bekende gegevens (email adres en leerlingcode) of om zich in te schrijven in het geval van een nieuwe cursist.

Inloggen is volledig analoog aan het inloggen voor het leerling portaal

Inschrijven gebeurt in 2 stappen: Eerst moet de cursist een email adres opgeven. Er wordt gecontroleerd of dit adres al bestaat. IS dat het geval, dan wordt een email verzonden met de te gebruiken leerling code en kan de cursist hiermee inloggen.

Is dit niet het geval, dan klapt het inschrijfformulier open.

afrekenpaginainschrijfformulier

Na invulling van de gegevens, wordt een cursist aangemaakt in de database. De cursist ontvangt hiervan een email, u ontvangt een kopie indien dat is ingesteld. Na inschrijven wordt de neiuwe cursist uiteraard automatisch ingelogd en gaat door naar de volgende stap

Controles:

Bij het inloggen vinden nog enkele controles plaats op de inhoud van het mandje: Het kan immers zijn dat dit conplicten oplevert voor deze cursist. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de cursist op dat mamoent al een andere les heeft staan, of er kan een intest in het winkelmandje staan voor een cursist die al een planning heeft staan voor de betreffende categorie

n.b. Waneer een cursist al eerder was in gelogd, bijvoorbeeld omdat een les is bijgepland vanuit het leerling portaal, dan wordt deze stap overgeslagen

2 bestelling samenstellen

 afrekenpaginastap2

In deze stap wordt de factuur samengesteld waarmee de geplande lessen worden afgerekend.

Bij de geplande activiteiten worden alle geplande lessen, cursussen etc vermeld. In het vak afrekenen wordt de factuur samengesteld op basis van de artikelen die in het planning iframe zijn meegegeven.

Bij het tonen van dit scherm wordt automatisch het aantal (de drop down lijst)  zodanig aangepast dat alle geplande lessen ermee afgerekend kunnen worden. Wanneer er meerdere opties worden getoond, wordt de goedkoopste afrekenmethode standaard ingevuld

In bovenstaand voorbeeld is slechts 1 artikel meegegeven, en de naam van het artikel is zodanig gekozen dat het goed aansluit bij de geplande cursus. Dit zorgt ervoor dat deze stap voor de cursist duidelijk is.

Wanneer bij het aanmaken van het planning iframe meerdere artikelen zijn gekoppeld krijgt de cursit hier keuze, Hij ziet dan de andere artikelen staan onder de ‘andere opties’ en kan er voor kiezen hiervan het aantal te verhogen en tegelijkertijd het aantal van de eerste optie te verlagen.

Wanneer bij het wijzigen van de aantallen er niet voldoende artikelen zijn geplaats, wordt de afreken knop gedisabled, en moet eerst het aantal weer worden aangepast tot het aantal weer voldoende is.

3 bankkeuze

afrekenpaginastap3

In feite is dit de eerste stap in het afreken proces: de keuze van de bank. De lijst met banken wordt getoond. Na het kiezen van de bank wordt de ‘naar je bank’ knop ge-enabled en kan het proces verder. 

Na deze stap verdwijnt de cursist tijdelijk van uw website om de betaling af te ronden op de ideal pagina van zijn eigen bank.

Mocht de betaling niet lukken, dan wordt hij teruggevoerd naar stap 2, wanneer de betaling wel succesvol is naar stap 4

4 bedankt pagina

afrekenpaginastap4

Tevens heeft de cursist op dit moment een bevestigings mail ontvangen van de afgeronde bestelling

Telling in de afreken pagina

De telling op de afreken pagina verloopt gelijk aan die in ISV administratie: er wordt geteld op de volgende onderdelen:

 • Hele lessen
 • Duolessen
 • Oefenterrein lessen
 • Simulator lessen
 • Cursussen
 • Theorie examens

Deze waarden moeten in de af te rekenen artikelen gelijk zijn aan datgene dat aan geplande lessen in het mandje staat

De  uitzonderig hierop is bij het verkopen van een complete opleiding, dan moet het geselecteerde artikel afgerekend worden en vindt verder geen telling plaats

Stap 1: Inschrijfformulier aanmaken

Maak een inschrijfformulier aan, geschikt voor in het mandje, zoals in deze handleiding beschreven

 

Stap 2: iFrame samenstellen

Nu moet het iFrame worden samengesteld zodat dit op de afrekenpagina geplaatst kan worden

Ga naar ISV Administratie > menu Bestand > ISV Online > iframe codes genereren > tabblad afrekenpagina

iframeafrekenpagina

 

N.b. de iframe pagina’s worden stap voor stap opgebouwd, in dit voorbeeld is de pagina te zien nadat alle vragen beantwoord zijn

 1. Stylesheet: zie aanpassen van de iframes aan uw stijl
 2. Rijschool: kies de rijschool waarvoor deze pagina gebruikt gaat worden
 3. Afmetingen: Hiermee kan het iframe aangepast worden zodat het optimaal in uw website past. Het is echter niet aan te raden een kleinere afmeting voor de breedte te kiezen, omdat de inhoud dan niet meer in het iframe past.

Druk nu op de knop ‘iFrame code genereren’. Aan de onderkant van het scherm wordt de code in een tekstvak getoond. Deze kan nu op uw webpagina geplakt worden. Via de knop ‘Preview’ kan een voorvertoning worden bekeken maar let hierbij op: deze staat niet in een iFrame, en de instellingen van de afmetingen worden hierbij dus genegeerd.

Stap 3: iFrame plaatsen

Maak in uw cms een nieuwe pagina aan op uw website en plak hierin de gegenereerde iFrame code.

Sla deze op en bekijk het resultaat, eventueel kunnen breedte en hoogte aangepast worden tot het resultaat naar wens is.

Stap 4: Instellen in administratie

De URL van de zojuist aangemaakte afreken pagina moet nu nog ingesteld worden in ISV Administratie.

Ga naar ISV Administratie > menu Bestand > ISV Online > Instellingen > tabblad Algemeen

Selecteer hier eerst de rijschool uit de lijst, Kopieer vervolgens de URL van de gemaakte afreken pagina, en plak deze in het vak ‘URL afrekenen / winkelmand pagina’. Dit wordt automatisch opgeslagen

afrekenpaginainstellen

3.Inschrijfpagina

Inschrijfformulier samenstellen

U kunt zelf een of meerdere inschrijfformulieren samenstellen. Zo kunt u een apart formulier hanteren voor bijvoorbeeld transport, waarin gegevens gevraagd worden die alleen hier van belang zijn. Elk formulier bevat minimaal de gegevens die voor ISV noodzakelijk zijn, en is verder uit te breiden met eigen invoervelden.

Nieuw formulier aanmaken

Voor het aanmaken van een inschrijfformulier: ga naar ISV Administratie -> Menu Bestand -> ISV Online -> Iframe codes genereren -> tabblad inschrijf formulier

inschrijfformulier1

 

Er komt nu een popup scherm met de eerste vragen:

inschrijfformulier2

 

 • Titel: Deze wordt ook getoond op het formulier als titel
 • Rijschool: Bij inschrijving wordt de cursist gekoppeld aan de hier geselecteerde rijschool
 • Voertuigcategorie: Selecteer hier aan welke voertuigcategorie de cursist wordt gekoppeld bij inschrijven:
  • Geen voertuigcategorie of gebruik in mandje: Wanneer dit formulier wordt gebruikt voor inschrijven via het winkelmandje, dan wordt de cursist gekoppeld aan de voertuigcategorie  van de in het mandje geplaatste lessen. Bij ‘los’ gebruik van dit formulier wordt de voertuigcategorie van de cursist niet ingevuld.
  • Lijst tonen: Er wordt een lijst getoond van alle voertuigcategorieen in het systeem, de cursist moet zelf een keuze maken
  • Vaste voertuigcategorie: De cursist wordt bij inschrijven gekoppled aan de categorie die is geselecteerd in de lijst er onder (in dit voorbeeld: categorie B).

Na kliken op de “Ok” knop wordt het formulier aangemaakt. Hierbij worden automatisch een aantal hoofdstukken met daarin velden aangamaakt die voor ISV noodzakelijk zijn. te weten:

 • Personalia
  • Geslacht
  • Roepnaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geboortedatum
 • Adres gegevens
  • Straat
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
 • Communicatie gegevens
  • Telefoonnummer
  • Email
 • Opleiding
  • Voertuigcategorie

Deze velden zijn in een later stadium niet te verwijderen en slechts in beperkte mate te wijzigen.

Voor de adresvelden geldt: in eerste instantie worden op het formulier alleen het veld voor de postcode en het huisnummer getoond. Wanneer deze zijn ingevuld wordt de ontbrekende informatie online opgezocht. Is de combinatie van huisnummer en postcode niet bekend, dan moet deze handmatig door de cursist worden aangevuld

inschrijfformulier3

Vul nu de verder voor dit formulier noodzakelijke gegevens in:

 • Inschrijfformulier voor bedrijven: Vink dit aan als het inschrijfformulier wordt gebruikt door bedrijven om hun cursisten in te schrijven. De cursist wordt dan automatisch gekopeld aan het ingelogde bedrijf
 • Gebruik dit formulier in het mandje: Dit formulier wordt getoond wanneer mijn zich inschrijft tijdens het afrekenen van het winkelmandje. Er kan maar 1 formulier met dit kenmerk bestaan,
 • Stylesheet: Vul hier een link in naar een externe stylesheet, hiermee kunt u de meegeleverde stylesheet aanpassen. Vul de volledige URL van de stylesheet in, inclusief http://  Bijvoorbeeld: http://www.demo-rijschool.nl/mystyle.css
 • Javascript: Vul hier de URL in van een externe javascript file (.js). Deze wordt ingevoegd na de standaard javascript aanroepen, ook na de aanroep van jQuery, zodat deze reeds beschikbaar is. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden oom een google analytics code te plaatsen
 • Titel: is reeds ingevuld in de vorige stap.
 • Naam: wordt samengesteld uit de titel, is niet te wijzigen.
 • Rijschool: Is reeds gekozen in de vorige stap
 • Tekst bij succes:Deze tekst wordt getoond wanneer de cursist zich succesvol heeft ingeschreven
 • Doorlink URL: Hier wordt de cursist naar doorgelinkkt na het succesvol inschrijven. Dit kan bijvoorbeeld de pagin op uw website zijn met daarin het iframe voor het leerlingportaal. Na inschrijven is de cursist automatisch ingelogd en zal dus direct de eigen gegevens zien (onder andere de algemene voorwaarden wanneer daarvoor is gekozen).

Druk nu op de knop “Wijzigen”om de gegevens aan te passen

Hoofdstukken

Bij het aanmaken van het formulier zijn standaard de hoofdstukken personalia, adres gegevens, communicatie gegevens en opleiding aangemaakt.  KLik op een hoofdstuk om de titel te kunnen wijzigen en om de inhoud van het hoofdstuk te tonen

U kunt zelf hoofdstukken toevoegen door te drukken op de “+” knop naast de hoofdstuklijst. Voer hierna de titel in en druk op “invoeren”.  Zelf ingevoerde hoofdstukken kunt u weer verwijderen door dit hoofdstuk te seleteren en vervolgenss op de “-” knop naast de lijst te drukken. De eventuele velden in deit hoofdstuk worden daarmee ook verwijderd. Automatisch toegevoegde hoofdstukken kunnen niet verwijderd worden.

Velden

Bij klikken op een hoofdstuk in de lijst worden de velden getoond die zich in dit hoofdstuk bevinden. Klikken op een veldnaam toont de eigenschappan van het veld.

U kunt zelf velden toevoegen in elk hoofdstuk, of dit nou automatisch is aangemaakt of niet. U kunt standaard leerling gegevens toevoegen (Tabel leerlinggegevens) of vrije velden: Deze worden als memo bij de leerling ingevoegd bij het inschrijven

Leerlinggegevens toevoegen

Klik op de “+”naast de lijst met velden om een nieuw leerlingveld toe te voegen

inschrijfformulier4

De volgende velden zijn beschikbaar als leerlingveld:

 • BSN
 • Eerste voornaam volledig
 • Voorletters
 • Geboorteplaats
 • Tweede telefoonnummer
 • Tweede email adres
 • Status 1 *
 • Status 2 *
 • Traject *
 • Theorie groep *
 • Instructeur *

Voor de telefoonnumers geldt het volgende: Als het eerste telefoonnummer begint met 06, dan wordt dit in het veld “Mobiel”geplaasts, anders in “telefoon thuis”. Het tweede telefoonnummer wordt geplaatst in het veld dat hierdoor overblijft.

Het tweede email adres wordt geplaatst in het veld “CC adres”

Voor de velden waar hier een “*” achter is geplaatst, geldt dat dit een keuze uit een lijst is. Dit kan een keuze van de cursist zijn, door een lijst te kiezen als soort veld, of een keuze door u zelf, door een vaste waarde in te vullen.

Vul de volgende gegevens in:

 • Titel: Deze wordt boven het veld getoond
 • Naam: deze wordt gegenereer uit de titel, is niet te wijzigen
 • Tabel: Kies in dit geval voor “Leerlinggegevens”
 • Veld: Selecteer het gewenste veld uit de lijst.
 • Soort veld: Selecteer uit de volgende mogelijkheden: (Niet alle opties zijn altijd beschikbaar)
  • Tekstregel (ook wel invoervak) normaal invoer veld van 1 regel hoog. Geschikt voor beperkte invoer zoals een telefoonnummer of BSN
  • Tekstregel klein: gelijk aan tekstergel maar kleiner, zoals voor een postcode
  • Radio lijst: Lijst met ‘bolletjes’ waarvan er 1 geselecteerd kan worden
  • Vinklijst: Lijst met áanvink vakjes’ waar er 1 of meer geselecteerd kunnen worden
  • Select lijst: Een uitklaplijst waarin 1 optie geselecteerd kan worden
  • Verborgen veld: Het veld staat wel op het formulier, en wordt ook meegestuurd maar het wordt niet getoond. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de voertuigcategorie wanneer hiervoor een vaste waarde is gekozen.
 • Toon naast voorgaande veld: Gebruik dit  om bij elkaar horende velden te groeperen op 1 regel, bijvoorbeeld straat en huisnummer
 • Veld moet verplicht ingevuld worden: Wanneer dit is aangevinkt moet de cursist een keuze maken in een lijst of minstens iets invullen in een tekstvak, anders volgt een foutmelding bij het versturen

 

Vrij veld toevoegen

U kunt zoveel vrije velden toevoegen als u wilt. De antwoorden op de vrije velden worden alle samengevoegd in 1 memo, dat wordt opgeslagen bij de cursist wanneer deze zich inschrijft.

Invoeren gaat in grote lijnen hetzelfde als bij de extra leerligggegevens, behalve wanneer wordt gekozen voor een lijst type (select lijst, radio- of vink lijst). In dat geval moeten de aangeboden opties natuurlijk ook worden ingevoerd.  Dit gaat als volgt:

Voeg eerst het veld toe door op de “+”knop naast de lijst met velden te klikken.

inschrijfformulier5

Druk nu op “Invoeren” om het veld toe te voegen. het veld verschijnt in de lijst met velden en is meteen geselecteerd.  Druk nu op de “+” naast de lijst met waarden om een waarde toe te voegen

inschrijfformulier6

Geef een titel en een waarde op, en druk nu op Ïnvoeren om de waarde op te slaan. Herhaal dit voor alle items die in de lijst geoond moeten worden.

De titel is wat de cursist op de pagina te zien krijgt, de waarde wordt opgelagen in de memo bij de cursist

 

Preview bekijken

Druk op de knop “Preview bekijken”om het inschrijfformulier te opnen in de browser. In het vervolgscherm moet het interne adres van ISV Online en de poort worden ingevoerd. Het interne adres is de manier waarop de server van binnenuit het netwerk bekend is, dus bijvoorbeeld “server2” of  “192.168.0.1”
Wanneer de preview op deze manier wordt geopend, dan zal hij bij het openen vermelden hoe hoog het iframe moet worden om zonder extra schuifbalk in de pagina getoond te worden. Neem dit getal over in het vakje “Hoogte”

 

Snel een formulier aanmaken voor gebruik in het winkelmandje

Een formulier voor gebruik in het winkelmandje kan zeer snel aangemaakt worden:

– Maak een nieuw formulier, zoals hierboven beschreven. Selecteer “Geen voertuigcategorie”

– Als het formulier is aangemaakt: Zet het vinkje “gebruik dit formulier in het mandje”

Hierna is het formulier klaar voor gebruik.

4.Winkelmandartikel

Artikelen voor gebruik in het mandje

Op de afreken pagina worden een of meer artikelen aan de cursist aangeboden, zodat op de achtergrond een factuur kan worden aangemaakt waarmee het geplande kan worden afgerekend.

Een of meer artikelen tonen

Als er bij de opbouw van het iframe slechts 1 artikel is toegevoegd, dan heeft de cursist geen keuze, worden er meer toegevoegd, dan kan de cursist zelf kiezen hoe hij afrekent.

Voorbeeld: in de opbouw van het iframe voor lessen plannen zijn twee artikelen toegevoegd: Een enkele rijles en een pleisterpakket van 5 uur. Wanneer de cursist nu twee rijlessen heeft gepland, heeft hij de keuze om twee maal een enkele rijles te selecteren, of een maal een pleisterpakket. Met de laatste optie bouwt hij na het afrekenen een tegoed op, dat later gebruikt kan worden als er lessen via de boekingsmodule worden gepland.

Als er een keuzemogelijkheid voor de cursist is, dan wordt standaard de goedkoopste al ingevuld.

Naamgeving

De stap in het afreken proces van de geplande les naar het artikel is een verwarrende stap, vooral wanneer er een groot verschil is in de naam van het artikel en de geplande les. Zorg er hierom voor, dat de naam van het artikel overeenkomt met datgene wat wordt afgenomen. Hebt u in de opbouw van het iframe de term “rijtest” gebruikt, noem het artikel dan ook “rijtest”

Zorgen dat het artikel de lading dekt

Op de afreken pagina wordt een telling gedaan om te kijken of de som van de geselecteerde artikelen minimaal overeenkomt met datgene dat aan geplande lessen in het mandje staat. Deze telling gaat uiteraard niet op prijs, het proces is vergelijkbaar met de rode, gele en groene bolletjes op het tabblad planning in de administratie.

Pas als het aantal lessen, duolessen, oefenterrein lessen, cursussen en theorie examens dat aan artikelen bij elkaar is geselecteerd groter of gelijk is aan dat wat in het mandje staat  kan er worden afgerekend, anders niet.

Concreet betekent dit dat het artikel moet weergeven wat wer gepland is. Voorbeeld: U wilt een intest van 2 uur verkopen op het oefenterrein. Zorg dan dat bij het artikel in het vakje “Oefenterrein” een 2 staat. Voor een wegintest van twee uur: een 2 in het vakje “Hele lessen”.

artikelscherm

 

Natuurlijk zou het ook mogelijk zijn om dit af te rekenen met een 1 bij het aantal oefenterreinlessen of weglessen. Prijstechnisch kan dit hetzelfde uitkomen, maar het is voor de cursist zeer verwarrend wanneer hij 1 intest boekt en er vervolgens 2 moet afrekenen

5.Email templates

EMAIL TEMPLATES BOEKINGS MODULE

In ISV Administratie  Bestand > ISV Online > Instellingen Tabblad “Email templates”: kunnen de templates worden ingesteld die op verschillende momenten naar de klant worden gestuurd.

Ga eerst van start met de volgende instelling:


Als deze al is ingevuld, kunt je verder met de volgende stap, deze instelling is vaak ook terug te vinden op het tabblad algemeen of tabblad Templates. We begrijpen dat deze instelling lastig kan zijn om te achterhalen, neem aub contact met ons op als dit niet bekend is.

In het scherm dat geopend staat dient u per rijschool, voertuigcategorie en de stap een email in te stellen.

emailtemplate

Uitleg van de stappen:

1. Inschrijven
De klant krijgt deze mail als de inschrijving is voltooid.

2. Na afrekenen
Als de klant de bevestigingsstappen en de eventuele betaling heeft afgerond wordt deze email verzonden
Hieribj kan @afgerekendmandje@ gebruikt worden om datgene dat is geboekt weer te geven in de email.

3. Betaling niet gelukt
De email voor als de betaling geen doorgang heeft gevonden

4. Na (automatisch) verwijderen van lessen uit mandje.
Als de klant zich heeft ingeschreven maar binnen 60 minuten na het toevoegen van de boeking niet verder gaat met het afronden dmv bevesitingen of betaling doorvoerd, worden de boekingen uit het mandje verwijderd en ontvangt de klant daarvan een email ter verduidelijking.
Denk eraan om met name in deze mail template @winkelmandje@ te plaatsen waardoor ook voor de klant duidelijk wordt welke boeking het betreft.

5. Na bestelling op rekening (de rekening wordt meteen aangemaakt)
Als er in de instellingen is aangegeven dat klanten op rekening kunnen betalen wordt er conform de voorwaarden die daar zijn gesteld een factuur gestuurd.

6. Na bestelling op rekening (de rekening niet meteen aangemaakt)
Als er in de instellingen is aangegeven dat klanten op rekening kunnen betalen wordt er conform de voorwaarden die daar zijn gesteld een factuur gestuurd.

7. Na definitief maken, verrekend met bestaande tegoeden
Indien een bestaande cursist met een tegoed via de boekingsmodule extra product aanschaf, wordt deze verrekend met het tegoed en wordt deze email verzoden.

Het is aan te raden om in alle email templates de cursist de gegevens voor het leerlingportaal mee te sturen alsmede de mogelijkheid voor het gebruik van de Rijles App.

Voorbeelden van deze email templates vindt u hier > Voorbeeld email templates Boekingsshop

6.iFrame aanpassen

IFRAMES AANPASSEN AAN DE STIJL VAN DE WEBSITE

iframes aanpassen aan de stijl van de website

Standaard worden de iframes getoond in een neutrale grijze kleur. Deze kleuren kunnen tot op zekere hoogte aangepast worden om beter te passen in uw website doro een instelling te wijzigen. Wanneer er verdere aanpassingen noodzakelijk zijn, kan dit d.m.v. stylesheets

We raden u aan om ook een zogenoemde max-width van 100% toe te voegen aan alle iFrames. Hierdoor is het iFrame ook geschikt voor mobiele apparaten.

Eenvoudig kleuren aanpassen

ga naar ISV Administratie > menu bestand > isv online > instellingen > tabblad algemeen

selecteer de gewenste rijschool

In de rechter kolom ziet u het vakje ‘kleuren voor het boekingsysteem

kleurenboekingsysteem

Dubbelklik op een vakje om de kleur aan te passen. Let op: Om wit te selecteren is het noodzakelijk op het vakje te dubbelklikken en wit uit het palet te selecteren. Doet u dit niet, dan geldt dat als ware er geen kleur ingesteld, en blijft tekst bijvoorbeeld gewoon zwart.

kleurenaanpassen

 

Waneer het vinkje “deze kleuren gebruiken”aanstaat, dan worden de kleuren toegepast.

Let op: deze kleuren worden in dat geval ook toegepast als er een stylesheet wordt meegegeven. Bij gebruik van een stylesheet zullen deze kleuren over het algemeen uitgezet moeten worden.

 

Stylesheet(s) gebruiken

We gaan op deze plaats uiteraard geen cursus stylesheet bouwen geven. Het samenstellen van de stylesheet zult u waarschijnlijk aan uw website bouwer moeten overlaten.

Stylesheets kunnen op 2 plaatsen worden toegevoegd: Een algemene, die geldt voor alle iframes, en u kunt specifiek per iframe een stylesheet opgeven.

Meestal kan het beste gekozen worden voor de algemene stylesheet.

Algemene stylesheet invoegen:

Maak eerst een stylesheet (.css) aan, en plaats deze op uw website, of laat dit door uw websitebouwer doen

Ga nu in ISV Administratie naar menu bestand > ISV Online > Instellingen > tabblad algemeen

Selecteer de rijschool uit de lijst waarvoor de stylesheet toegepast moet worden

kleurenaanpassenstylesheet

 

Vul nu in het vakje ‘Override css” de volledige URL van de zoluist geplaatste stylesheet in.

De websitebouwer kan nu de stylesheet aanpassen tot het iframe er op de gewenste manier uitziet.

Voor sommige aanpassingen is het noodzakelijk om een of meer javascript functies te laten uitvoeren. Deze kunnen worden toegevoegd in een .js file, waarvan de URL wordt ingevuld in het vak ‘Externe javascript’

Stylesheet specifiek voor een iframe

Soms is het gewenst om een stylesheet in te voegen die slechts op 1 iframe wordt toegepast in plaats va op allemaal. Bij de opbouw van de iframes is daarom altijd de mogelijkheid gegeven om een specifieke stylesheet (.css) toe te voegen. Ook in dit geval moet weer de volledige URL van de stylesheet ingevuld worden.

Een voorbeeld waarom dit gewenst zou kunnen zijn: U wilt het (kleine) winkelmandje op uw website plaatsen, maar dan moet dit transparant zijn om niet te storen in de header van de website. Een algemene stylesheet zou in dit geval transparantie invoegen op alle iframes. Door de stylesheet met daarin de juiste transparanties alleen in te vullen bij de opbouw van het iframe voor het mandje, wordt alleen dit kleine winkelmandje transparant getoond

7.Theorieboekingen

Theoriecursus beschikbaar maken voor online boeken

Via het boekingssysteem kunnen 24/7 cursusplaatsen worden verkocht, die door de cursist zelf worden gepland en afgerekend. Als dit proces is afgerond, hoeft u alleen nog maar de cursus te geven, de planning, het aanmaken van de factuur en de betaling zijn al door de cursist zelf gedaan

U geeft in het iframe alle in de planning staande cursussen vrij van een geselecteerde theoriegroep. Alle cursusplaatsen die nog beschikbaar zijn worden vrijgegeven. Is de cursus vol (gepland via de boekingsmodule of in ISV planning) dan verdwijnt hij uit de lijsten

Tijdlijn voor het boeken
Rijschool Cursist
plant een theorie cursus
Selecteert een van de cursussen en plaatst deze in het mandje
Wordt doorgestuurd naar de afreken pagina
ziet de cursist verschijnen in de cursus planning Logt in (bestaande klant) of schrijft zich in zo niet:V
ontvangt een kopie van de welkom email Bij inschrijven: ontvangt een welkom email zo niet:V
Kiest het af te rekenen artikel zo niet:V
Rekent af zo niet:V
Ontvangt kopie bevestigings mail Ontvangt bevestigings mail
Proces afgerond
Een uur na de boeking:
 Mandje wordt leeggemaakt, cursist wordt verwijderd uit de cursus planning
ontvangt kopie van verwijder mail ontvangt mail dat planning is verwijderd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om dit mogelijk te maken moeten natuurlijk wel enkele voorbereidende stappen worden gedaan:

Stap 1:

Controleer of er een geschikt artikel bestaat om deze cursus mee af te rekenen, of maak er een aan

Stap 2:

Maak vast een of meer theorie cursussen van de gewenste categorie  aan in de planning

Stap 3:

Als dit nog niet is gebeurd: maak een afreken pagina aan

Stap 4:

iFrame aanmaken

Open ISV Administratie > Bestand >  Instellingen ISV Online > iframe codes genereren

U komt nu in een scherm waarin heel eenvoudig een iFrame kan worden samengesteld dmv diverse keuzemogelijkheden.

 

N.b. de iframe pagina’s worden stap voor stap opgebouwd, in dit voorbeeld is de pagina te zien nadat alle vragen beantwoord zijn

 1. Met of zonder examen: U kunt de cursus aanbieden met of zonder examen. Dit heeft alleen gevolgen voor het afrekenen, het examen wordt niet gepland. Houd er rekening mee, dat bij het plannen van een cursus met examen het af te rekenen artikel ook recht op dit examen moet geven
 2. Theoriegroepen: Selecteer in de onderste lijst voor welke theoriegroep(en) u de cursus wilt vrijgeven. Deze verschijnt dan in de bovenste lijst. Over het algemeen zal er per iFrame slechts 1 theoriegroep worden vrijgegeven, maar voor transport- en nascholings cursussen kan het noodzakelijk zijn meerdere theoriegroepen toe te voegen
 3. Periode: Geef aan wekle periode u wilt vrijgeven. Gerekend wordt altijd vanaf de huidige datum
 4. Inschrijfcategorie: selecteer de categorie om een nieuwe inschrijving aan te koppelen
 5. de knop: De knop kan twee functies hebben: de normale functie is om de intest in het mandje te plaatsen. Laat in dat geval de URL leeg. Wordt wel een URL ingevuld, dan wordt de intest niet in het mandje geplaatst maar gaat de browser naar de opeggeven URL. Dit kan gebruikt worden om een ’teaser’ te plaatsen op de voorpagina, waarbij de url dan doorlinkt naar de echte boekingspagina. Zie onze voorbeeld webstite
 6. Locatie: indien aangevinkt wordt de locatie van de cursus (zoals ingevoerd bij het aanmaken van de cursus) getoond
 7. Kalenders: indien aangevinkt worden kalenders getoond waarmee de cursist de gewenste periode kan seleteren. Over het algemeen aan laten staan, alleen bij een ’teaser’uitzetten
 8. Hoeveel cursussen maximaal: Laat deze op 0 staan voor alle beschikbare intesten in de gekozen periode. Zet op 1 voor een teaser
 9. Stylesheet: Zie de beschrijving: iFrame aanpassen
 10. Artikelen: Selecteer hier welk artikel afgerekend moet worden. Selecteer dit in de onderste, smalle lijst. Het wordt dan toegevoegd aan de bovenste. Let er op dat het artikele de lading dekt: Als het een weg intest is van 2 uur, dan moet het artikel ook recht geven op 2 uur rijles. Zie ook de beschrijving: Winkelmandartikel  Let op: wanneer de cursus inclusief examen wordt aangeboden, dan moet dit examen ook in het geselecteerde artikel zitten
 11. Rijschool: Selecteer de rijschool waarvoor u de intest gaat vrijgeven
 12. Locatiefilter: Geef de locaties waarvan de cursussen worden weergegeven. De locatie wordt vergeleken met die van het eerste dagdeel van de cursus. Laat dit filter leeg om cursussen op alle locaties weer te geven. Filter locatie toevoegen: selecteer de gewenste locatie in de onderste, smalle lijst. Deze wordt dan toegevoegd aan de bovenst lijst.
 13. Afmetingen: Stel de afmetingen zodanig in dat het iframe in uw website past. Het is niet aan te raden het iframe smaller te maken dan de voorgestelde waarde omdat anders de inhoud niet in het frame past

Door de stappen te doorlopen wordt er na stap 13 een zogenoemde iFrame code gegenereerd. Plak deze code in de html editor van de gewenste pagina binnen de rijschoolwebsite.

Bovenstaande instellingen resulteren in onderstaand voorbeeld op de rijschool website

LET OP! de opbouw van deze iFrames worden binnen ISV niet opgeslagen.


De klant kan nu direct de cursus in een mandje plaatsen en deze wordt vervolgens na eventuele inschrijving afgerekend.

een live voorbeeld van deze pagina is hier te vinden
http://wordpress.isv-software.nl/boek-je-theoriecursus/

8.Trackingcode plaatsen

Plaatsen van tracking codes

Over het algemeen raden we aan tracking- en conversie codes te plaatsen in de omliggende pagina’s van het iframe, zodat u volledige controle houdt.

In een enkel geval is het echter noodzakelijk om de codes in het iframe te laten draaien, zodat de tracking code alleen geplaatst wordt wanneer het iframe in een bepaald stadium is.

Voorbeeld: U wilt een conversie code plaatsen op de afreken pagina, maar alleen als deze een bedankt pagina toont, niet in een eerder stadium

ISV voorziet in een methode om binnen de iframes uw eigen tracking code te plaatsen (en deze ook volledig te beheren). Als u tracking codes wilt gebruiken voor analytics binnen Google dan staat hier informatie over het gebruik hiervan.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 7 paginatypes:

1: winkelmandje
2: theoriecursus tonen
3: intesten tonen
4: opleidingen tonen
5: lessen bijplannen
6: leerlingportaal
7: afrekenpagina

Waar dit van toepassing is, is de categorie beschikbaar  en worden de verschillende stadia van het iframe uitgesplitst

Instellen van tracking codes binnen de iframe

download eerst https://isv.nl/klant/isv/pagetrack.js

In deze javascript file staat de procedure pagetrack, die bij het openen van een iframe steeds wordt aangeroepen

In de procedure staat in commentaar vermeld waar u de gewenste code kunt plaatsen.

Na aanpassen van de js file, sla deze op op de eigen website, waardoor deze via een url bereikbaar is.

Nu moet eenmalig in ISV deze URL worden ingevoerd:

ISV Administratie > menu bestand > ISV Online > Instellingen

kies nu tabblad algemeen, en selecteer de rijschool in de lijst bovenaan

Voer nu de URL van de opgeslagen javascript file in het tekstvak ‘Externe javascript’. Deze wordt automatisch opgeslagen.

Voer de URL compleet in, dus inclusief http:// of https://

 

Voorbeeld aanpassen javascript bestand

In dit voorbeeld willen we een conversie code invoeren op de bedankt pagina voor een ideal betaling.

Dit gebeurt in de afrekenpagina, dus in het switch statement  de case 7.

Nu moeten we er voor zorgen dat dit alleen gebeurt als de ideal bedankt pagina wordt getoond:

if(step==’bedanktpagina ideal’){

[hier het code blok]

}

om de conversie pagina van google op te roepen kunnen we gebruik maken van de document.write functie:

 

if(step==’bedanktpagina ideal’){

var myvar=’0123456′;

var myvar2=’0987678′

document.write(‘<script type=”text/javascript” src=”//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js“></script>’);

}

9.Intest boeken

Intest / 1e rijles boekingen

Via het boekingssysteem kunnen 24/7 intesten worden verkocht, die door de cursist zelf worden gepland en afgerekend. Als dit proces is afgerond, hoeft de instructeur alleen nog maar de intest af te nemen, de planning, het aanmaken van de factuur en de betaling zijn al door de cursist zelf gedaan

Een intest kan alleen geboekt worden indien de cursist nog geen verdere lessen in dezelfde categorie heeft staan.

Tijdlijn voor het boeken
Rijschool Cursist
Reserveert intesten in de planning, deze worden automatisch vrijgegeven voor het iFrame
Selecteert een van de intesten en plaatst deze in het mandje
Wordt doorgestuurd naar de afreken pagina
ziet de gereserveerde les verschijnen in de planning Logt in (bestaande klant) of schrijft zich in zo niet:

V

ontvangt een kopie van de welkom email Bij inschrijven: ontvangt een welkom email zo niet:

V

Kiest het af te rekenen artikel zo niet:

V

Rekent af zo niet:

V

Ontvangt kopie bevestigings mail Ontvangt bevestigings mail
Proces afgerond  
Een uur na de boeking:
 Mandje wordt leeggemaakt, intest wordt verwijderd uit planning
ontvangt kopie van verwijder mail ontvangt mail dat planning is verwijderd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om dit mogelijk te maken moeten natuurlijk wel enkele voorbereidende stappen worden gedaan:

Stap 1:

Controleer of er een geschikt artikel bestaat om deze intest mee af te rekenen, of maak er een aan

Stap 2:

reserveer vast een  of meer lessen voor een intest middels de beschrijving: Intest vrijgeven, zodat straks de preview wel inhoud kan tonen

Stap 3:

Als dit nog niet is gebeurd: maak een afreken pagina aan

Stap 4:

iFrame aanmaken
Open ISV Administratie > Bestand >  Instellingen ISV Online > iframe codes genereren > tabblad intesten

U komt nu in een scherm waarin heel eenvoudig een iFrame kan worden samengesteld dmv diverse keuzemogelijkheden.

N.b. de iframe pagina’s worden stap voor stap opgebouwd, in dit voorbeeld is de pagina te zien nadat alle vragen beantwoord zijn

 1. Categorie: Selecteer de voertuigcategorie waarvoor de intest vrijgegeven moet worden
 2. Type planning: De intest kan vrijgegeven worden in de normale (weg) planning, op het oefenterrein of op de simulator. Als gekozen is voor het oefenterrein moet een oefenterreinsoort gekozen worden. Alle vrij plaatsen op het oefenterrein van de gekozen soort worden automatisch als intest vijgegeven. Zie ook Intesten vrijgeven
 3. Periode: Selecteer hoeveel dag vooruit de intesten vrijgegeven moeten worden. Gerekend wordt altijd vanaf de huidige datum
 4. de knop: De knop kan twee functies hebben: de normale functie is om de intest in het mandje te plaatsen. Laat in dat geval de URL leeg. Wordt wel een URL ingevuld, dan wordt de intest niet in het mandje geplaatst maar gaat de browser naar de opeggeven URL. Dit kan gebruikt worden om een ’teaser’ te plaatsen op de voorpagina, waarbij de url dan doorlinkt naar de echte boekingspagina. Zie onze voorbeeld webstite
 5. Locatie: Indien aangevinkt wordt de locatie van de intest getoond. 5a: Omschrijving: geef de term hoe in uw organisatie de intest genoemd wordt (eerste rijles, rijtest)
 6. Kalenders: indien aangevinkt worden kalenders getoond waarmee de cursist de gewenste periode kan seleteren. Over het algemeen aan laten staan, alleen bij een ’teaser’uitzetten
 7. Hoeveel intesten maximaal: Laat deze op 0 staan voor alle beschikbare intesten in de gekozen periode. Zet op 1 voor een teaser
 8. Stylesheet: Zie iFrames aanpassen
 9. Artikelen: Selecteer hier welk artikel afgerekend moet worden. Selecteer dit in de onderste, smalle lijst. Het wordt dan toegevoegd aan de bovenste. Let er op dat het artikele de lading dekt: Als het een weg intest is van 2 uur, dan moet het artikel ook recht geven op 2 uur rijles. Zie ook Winkelmandartikel
 10. Rijschool: Selecteer de rijschool waarvoor u de intest gaat vrijgeven
 11. Locatiefilter: Geef de locaties (afhaaladressen) op waarvan u de intesten wilt weergeven.  Laat dit filter leeg om intesten op alle locaties weer te geven. Filter locatie toevoegen: selecteer de gewenste locatie in de onderste, smalle lijst. Deze wordt dan toegevoegd aan de bovenst lijst.
 12. Afmetingen: Stel de afmetingen zodanig in dat het iframe in uw website past. Het is niet aan te raden het iframe smaller te maken dan de voorgestelde waarde omdat anders de inhoud niet in het frame past

Door de stappen te doorlopen wordt er na stap 12 een zogenoemde iFrame code gegenereerd. Deze iFrame code kan nu simpel worden gekopieerd en geplakt in de html editor van de gewenste pagina binnen de rijschoolwebsite.

Bovenstaande instellingen resulteren in onderstaand voorbeeld op de rijschool website

LET OP! de opbouw van deze iFrames worden binnen ISV niet opgeslagen

 


De klant kan nu direct de intest in een mandje plaatsen en deze wordt vervolgens na eventuele inschrijving afgerekend met het gekozen artikel, in dit geval artikel: “2 gratis intest”

een live voorbeeld van deze pagina is hier te vinden
https://wordpress.isv-software.nl/boekjerijles/

10.Intest vrijgeven

Intesten vrijgeven

Er kunnen via de boekingsmodule 3 typen intest worden vrijgegeven: een intest op de openbare weg (1 of twee lessen), op het oefenterrein ( 1 blok waarvan u zelf de lengte bepaalt) of op de simulator (waarbij u zelf bepaalt hoeveel lessen van een half uur achter elkaar)

Na het in de planning plaatsen van de internet intest is deze direkt beschikbaar voor planning in de boekings module

Openbare weg

Intesten op de openbare weg moeten worden vrijgegeven in de agenda van de instructeur. Vaak worden zowel van tevoren intesten in het systeem geplaatst, maar ook vrijkomende ruimte door afgezegde lessen wordt op deze manier vrijgegeven, zodat er een optimale kans bestaat dat deze alsnog benut gaat worden.

Om een intest vrij te geven: ga naar het weekscherm van de instructeur, klik nu met de rechter muistoets op de beschikbare (lichtgrijze) les en kies > lessstatus wijzigen > internet intest

locatieintest

Er verschijnt nu een dialoog waarin u de vertrek locatie van de intest kunt opgeven. De locaties zijn de bekende afhaaladressen. Deze kunt u onderhouden in ISV Planning > menu onderhoud lijsten > afhaal adressen.

Selecteer een adres uit de lijst en klik op  ‘Ok’

Nu volgt nog een vraag:  ’tweede uur meeplannnen?’

Wordt hierop ‘Ja’ geantwoord, dan wordt een tweede lesuur meegepland voor deze intest. Anders blijft het bij 1 les.

Overigens is het natuurlijk ook mogelijk een intest van 1,5 uur aan te bieden, plan dan geen tweede uur mee maar maak het lesblok 1,5 uur lang. Houd dan wel rekening met het te factureren artikel

De intest wordt in het donkerblauw weergegeven in de agenda van de instructeur.

 

Oefenterrein

Intesten op het oefenterrein vrijgeven verloopt iets anders dan op de openbare weg: Er wordt een oefenterrein blok van een bepaalde oefenterreinsoort aangemaaakt en in de planning van de instructeur geplaatst. Bij het aanmaken is opgegeven hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn. De duur van de intest bepaalt u door de duur van het oefenterrein blok aan te passen.

Het is wel aan te raden om een speciale oefenterreinsoort te gebruiken voor de intesten. Voorbeeld: wilt u intesten AVB vrijgeven, dan is het aan te raden een aparte oefenterreinsoort ‘AVB Intest’ aan te maken, omdat anders alle vrije plaatsen voor AVB vrijgegeven worden, ook die waar al meer ervaren cursisten gepland staan.

Oefenterreinsoorten kunt u aanmaken in ISV Planning > menu onderhoud lijsten > oefenterreinsoorten

Simulator

Het vrijgeven van een internet intest in de simulator planning verloopt analoog aan het vrijgeven in de wegplanning.

In het simulator rooster: klik met de rechter muistoets op een vrij blok (lcihtgrijs) en kies  > deze simulator > internetintest

 

simintest

Er volgt een dialoog met de vraag hoeveel blokken (van een half uur) achter elkaar deze intest moet duren. (voor een intest van een uur kiets u dus 2 blokken)

klik op ‘Ok’om de intest vrij te geven

11.Complete opleiding

Het boeken van een Complete opleiding

Via het boekingsysteem kunnen complete opleidingen worden verkocht. Een voor de hand liggend voorbeeld is natuurlijk een dagopleiding voor de BE, maar ook een complete spoedcursus B, inclusief theorie is mogelijk.

Een opleiding bestaat in zijn algemeenheid uit een combinatie van

 • lessen op de openbare weg
 • Oefenterrein lessen
 • simulator lessn
 • theorie cursussen
 • zowel praktische als theoretische toetsen en examens

Om een opleiding te kunnen verkopen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

Er wordt een internet opleiding aangemaakt (Dit is de informatie die op in het boekingsysteem wordt getoond, inclusief het artikel dat gefactureerd gaat worden)

Er wordt een reserverings cursist aangemaakt (dit is een soort dummy cursist)

De reserverings cursist wordt voor  de volledige opleiding in de planning geplaatst.

 

Tijdlijn voor het boeken
Rijschool Cursist
Maakt een internet opleiding aan
Maakt een reserverings cursist aan
Plaats de reserverings cursist voor de volledige opleiding in de planning
Selecteert de aangeboden opleiding
Wordt doorgestuurd naar de afreken pagina
Ziet in de planning de naam van de ingelogde cursist verschijnen Logt in (bestaande klant) of schrijft zich in zo niet:

V

ontvangt een kopie van de welkom email Bij inschrijven: ontvangt een welkom email zo niet:

V

Kiest het af te rekenen artikel zo niet:

V

Rekent af zo niet:

V

Ontvangt kopie bevestigings mail Ontvangt bevestigings mail
Proces afgerond
Een uur na de boeking:
 Mandje wordt leeggemaakt, de reserverings cursist wordt weerop de opleiding geplaatst zodat hij opnieuw verkocht kan worden
ontvangt kopie van verwijder mail ontvangt mail dat planning is verwijderd

 

 

 

Om dit mogelijk te maken moeten natuurlijk wel enkele voorbereidende stappen worden gedaan:

 

Stap 1:

Controleer of er een geschikt artikel bestaat om deze intest mee af te rekenen, of maak er een aan volgens de beschrijving: Winkelmandartikel

Stap 2:

Aanmaken internet opleiding

Open ISV Administratie > Bestand >  Instellingen ISV Online > Internet opleidingen

In dit scherm is er de mogelijkheid om middels de knop “Nieuw” een internet opleiding aan te maken. Deze internet opleiding kan dan vervolgens gebruikt worden om “Reserverings” cursisten op te plannen zodat deze direct online boekbaar worden.

Korte omschrijving:
De korte omschrijving wordt in het iFrame weergegeven in de lijst met opleidingen met daaronder de start en einddatum van de opleiding. dit is de ’titel’ van de opleiding

Lange omschrijving:
Informatie over de opleiding achter de knop “Meer informatie”. Dit is de ‘reklame tekst’ van de opleiding

De opleidingsdata en het bedrag worden automatisch getoond achter de knop Meer informatie binnen het iFrame. (zie hieronder)

Artikel:
Selecteer 1 artikel waarmee moet worden afgerekend. In het geval van een opleiding moet er altijd 1 artikel afgerekend worden, de cursist krijgt op de afreken pagina geen keuze. Het artikel moet de volledige opleiding dekken, zie om artikelen aanmaken voor gebruik in het mandje beschrijving: Winkelmandartikel

Stap 3:
Aanmaken Reserverings cursist

Om direct resultaat te zien na het plaatsen van het iFrame kun je direct een “Reserverings” cursist aanmaken en plannen.

Ga naar ISV Planning > Internet > Customer service tabblad “Beschikbare opl”.


Klik op het + teken aan de rechterzijde om een “Reserverings” cursist toe te voegen aan de zojuist toegevoegde opleidings soort.

Naam:
Deze naam wordt ook de naam van de cursist binnen ISV. gebruik herkenbare afkoringen zoals BE01, BE02 etc.

Gegegevens van rijschool overnemen:
Omdat deze cursist binnen ISV voozien moet worden van adresgegevens moet hier een rijschool gekozen worden.

Soort opleiding:
Selecteer de soort, zoals de hierboven in het voorbeeld ingegeven “Dagopleiding BE”

Klik vervolgens op “Invoeren”.

In het overzichtsscherm staan per soort opleiding alle “Reserverings” cursisten met de daarbijbehorende geplande start en einddatum.

Deze “Reserverings” cursist(en) kunnen gepland worden binnen ISV. het geplande wordt dan direct beschikbaar gemaakt als planbare opleiding binnen de rijschool website.

Let er op dat er maar 1 opleiding per “Reserverings”cursist gepland mag worden. Als een nieuwe klant zo’n opleiding boekt, neemt deze de data over van de “Reserverings” cursist en deze kan dan opnieuw gebruikt worden als Reserverings cursist.

In bovenstaan overzicht zijn beschikbare reserverings cursiten herkenbaar aan het feit dat ze geen begin- en einddatum hebben. Bij het plannen van een reserverings cursist worden automatisch de begein-en einddatum bijgewerkt.

Stap 3:
iFrame aanmaken

Om de zojuist aangemaakte opleidingen beschikbaar te stellen binnen de rijschool website dient er een iFrame te worden gegenereerd en binnen de website te worden geplaatst.

Open ISV Administratie > Bestand >  Instellingen ISV Online > iframe codes genereren

U komt nu in een scherm waarin heel eenvoudig een iFrame kan worden samengesteld dmv diverse keuzemogelijkheden.

 

N.b. de iframe pagina’s worden stap voor stap opgebouwd, in dit voorbeeld is de pagina te zien nadat alle vragen beantwoord zijn

 

 1. Welke internet opleiding: Selecteer de internet opleiding die is aangemaakt in stap 1
 2. Inschrijf categorie: selecteer hier aan welke categorie de cursist moet worden gekoppeld als deze zich inschrijft. Selecteer optioneel een theoriegroep om de nieuwe cursist aan te koppelen
 3. Periode: Selecteer hoeveel dag vooruit de intesten vrijgegeven moeten worden. Gerekend wordt altijd vanaf de huidige datum
 4. de knop: De knop kan twee functies hebben: de normale functie is om de intest in het mandje te plaatsen. Laat in dat geval de URL leeg. Wordt wel een URL ingevuld, dan wordt de intest niet in het mandje geplaatst maar gaat de browser naar de opeggeven URL. Dit kan gebruikt worden om een ’teaser’ te plaatsen op de voorpagina, waarbij de url dan doorlinkt naar de echte boekingspagina. Zie onze de taesers op onze  voorbeeld webstite
 5. Kalenders: indien aangevinkt worden kalenders getoond waarmee de cursist de gewenste periode kan seleteren. Over het algemeen aan laten staan, alleen bij een ’teaser’ uitzetten
 6. Hoeveel opleidingen maximaal: Laat deze op 0 staan voor alle beschikbare opleidingen in de gekozen periode. Zet op 1 voor een teaser
 7. Stylesheet: Zie voor het aanpassen iframes aan de stijl van uw website de beschrijving: iFrames aanpassen
 8. Rijschool: Selecteer de rijschool waarvoor u de intest gaat vrijgeven
 9. Filter: Zet het filter aan om alleen de opleidingen van de gekozen rijschool te tonen. Laat het filter uitstaan om alle opleidingen van de gekozen categorie te tonen. Het filter werkt op basis van de rijschool waaraan de reserverings cursist is gekoppeld.
 10. Afmetingen: Stel de afmetingen zodanig in dat het iframe in uw website past. Het is niet aan te raden het iframe smaller te maken dan de voorgestelde waarde omdat anders de inhoud niet in het frame past

 

Door de stappen te doorlopen wordt er na stap 8 een zogenoemde iFrame code gegenereerd. Plak deze code in de html editor van de pagina op de rijschool website.

Bovenstaande instellingen resulteren in onderstaand voorbeeld op de rijschool website

LET OP! de opbouw van de iFrames zoals hierboven worden binnen ISV niet opgeslagen.

 

Ingeklapte weergave (er is nog niet op “Meer informatie” geklikt)

Uitgeklapte versie, er is dus op “Meer info” geklikt

De klant kan nu direct de intest in een mandje plaatsen en deze wordt vervolgens na eventuele inschrijving afgerekend met het gekozen artikel, in dit geval artikel: “1310 B Auto proefles Gratis”

een live voorbeeld van deze pagina is hier te vinden

https://wordpress.isv-software.nl/boek-volledige-opleiding/

12.Nascholing boeken

Nascholing online laten boeken

Via het boekingssysteem kunnen 24/7 nascholingscursussen worden verkocht, die door de cursist zelf worden gepland en afgerekend. Binnen 1 iframe kunnen verschillende cursussen, theorie en praktijk worden vrijgegeven.

Tijdlijn voor het boeken
Rijschool Cursist
Maakt vakken (topprodukten) geschikt voor verkoop via het iframe nascholing middels de beschrijving : Nascholing voor iFrame
Plaatst (nascholings) cursussen in de planning. Dit kunnen zowel theorie cursussen zijn als ook oefenterrein cursussen
Selecteert een van de cursussen en plaatst deze in het mandje
Wordt doorgestuurd naar de afreken pagina
ziet de gereserveerde cursus verschijnen in de planning Logt in (bestaande klant) of schrijft zich in zo niet:V
ontvangt een kopie van de welkom email Bij inschrijven: ontvangt een welkom email zo niet:V
Kiest het af te rekenen artikel zo niet:V
Rekent af zo niet:V
Ontvangt kopie bevestigings mail Ontvangt bevestigings mail
Proces afgerond
Een uur na de boeking:
 Mandje wordt leeggemaakt, cursus wordt verwijderd uit planning
ontvangt kopie van verwijder mail ontvangt mail dat planning is verwijderd

 

Om dit mogelijk te maken moeten natuurlijk wel enkele voorbereidende stappen worden gedaan:

Stap 1:

Maak de te verkopen cursus codes geschikt voor verkopen via het iframe nascholing middels de beschrijving: Nascholing voor iFrame

Stap 2:

Plaats enkele nascholingscursussen in de planning (theorie en oefenterrein), zodat straks de preview wel inhoud kan tonen

Stap 3:

Als dit nog niet is gebeurd: maak een afreken pagina aan

Stap 4:

iFrame aanmaken
Open ISV Administratie > Bestand >  Instellingen ISV Online > iframe codes genereren > tabblad nascholing

U komt nu in een scherm waarin heel eenvoudig een iFrame kan worden samengesteld dmv diverse keuzemogelijkheden.

nascholingiframe

N.b. de iframe pagina’s worden stap voor stap opgebouwd, in dit voorbeeld is de pagina te zien nadat alle vragen beantwoord zijn

 1. Theorie / praktijk: Geef aan of alleen theorie-, alleen praktijk (oefenterrrein) of een combinatie van beide cursussen moet worden weergegeven
 2. Selecteer een voertuigcategorie. Een kandidaat die zich nieuw inschrijft wordt gekoppeld aan deze voertuigcategorie
 3. Periode: Selecteer hoeveel dag vooruit de intesten vrijgegeven moeten worden. Gerekend wordt altijd vanaf de huidige datum
 4. de knop: De knop kan twee functies hebben: de normale functie is om de cursus in het mandje te plaatsen. Laat in dat geval de URL leeg. Wordt wel een URL ingevuld, dan wordt de intest niet in het mandje geplaatst maar gaat de browser naar de opgegeven URL. Dit kan gebruikt worden om een ’teaser’ te plaatsen op de voorpagina, waarbij de url dan doorlinkt naar de echte boekingspagina. Zie onze voorbeeld webstite
 5. Locatie: Indien aangevinkt wordt de locatie van de intest getoond.
 6. Kalenders: indien aangevinkt worden kalenders getoond waarmee de cursist de gewenste periode kan selecteren. Over het algemeen aan laten staan, alleen bij een ’teaser’ uitzetten
 7. Prijs tonen: Indien aangevinkt wordt de prijs van het te factureren artikel getoond in de lijst met beschikbare cursussen. Anders wordt deze alleen getoond in de vervolgschermen
 8. Hoeveel intesten maximaal: Laat deze op 0 staan voor alle beschikbare intesten in de gekozen periode. Zet op 1 voor een teaser
 9. Stylesheet: Zie aanpassen iframes aan de stijl van uw website middels de beschrijving: iFrame aanpassen
 10. Rijschool: Selecteer de rijschool waaraan een nieuwe inschrijving gekoppeld moet worden
 11. Locatiefilter: Geef de locaties (afhaaladressen) op waarvan u de intesten wilt weergeven.  Laat dit filter leeg om cursussen op alle locaties weer te geven. Filter locatie toevoegen: selecteer de gewenste locatie in de onderste, smalle lijst. Deze wordt dan toegevoegd aan de bovenst lijst.
 12. Afmetingen: Stel de afmetingen zodanig in dat het iframe in uw website past. Het is niet aan te raden het iframe smaller te maken dan de voorgestelde waarde omdat anders de inhoud niet in het frame past

Door de stappen te doorlopen wordt er na stap 12 een zogenoemde iFrame code gegenereerd. Deze iFrame code kan nu simpel worden gekopieerd en geplakt in de html editor van de gewenste pagina binnen de rijschoolwebsite.

LET OP! de opbouw van deze iFrames worden binnen ISV niet opgeslagen

De klant kan nu direct de cursus in een mandje plaatsen en deze wordt vervolgens na eventuele inschrijving afgerekend met het artikel dat is gekoppeld aan de cursus categorie.

13.Nascholing voor iFrame

Nascholing voor iFrame voorbereiden

Via het iframe nascholing kunnen meerdere cursusvakken tegelijk worden vrijgegeven. Dit betekent echter ook, dat er verschillende prijzen mogelijk moeten zijn voor de verschillende vakken.  Ook is het mogelijk vakspecifieke informatie in te vullen wanneer de klant op de ‘meer info’ knop drukt.

Deze gegevens (prijs en extra informatie) zijn gekoppeld aan de vakcode, en moeten daarom worden ingevuld in de lijst met topprodukten.

Ga in ISV planning -> menu Onderhoud lijsten -> Top produkten/ locaties -> Produkten

nascholingtopprodukten

Zoek het vak dat u geschikt wilt maken voor verkoop via het iframe, klik op de vakcode. Rechts ondering verschijnt nu de knop ‘Produkt geschikt maken voor iframe nascholing’. Klik op deze knop.

nascholingartikelkoppelen

Bovenin dit scherm staat een artikellijst. Selecteer het artikele dat u wilt factureren wanneer deze cursus wordt geboekt en druk op de knop ‘Opslaan’.
Dit is de minimale voorbereiding die nodig is om een cursus van dit vak vrij te kunnen geven via het vak nasscholing. Nu volstaat het verder een cursus in de planning te plaatsen waar nog plaatsen vrij zijn.

Aanvullende informatie (optioneel)

Optioneel kan extra informatie worden toegevoegd aan het vak, in een of meerdere paragrafen. Deze informatie wordt getoond zodra de klant drukt op de knop ‘meer info’.

nascholingextrainfo

 

 

Paragraaf aanmaken: druk op de knop “Nieuwe paragraaf”.  Er verschijnen nu twee tekstvakken: een voor de kop van de paragraaf en een voor het tekstblok.

nascholingparagraaftoevoegen

Vul beide tekstvakken in, en druk op de knop ‘Toevoegen’.  De paragraaf wordt nu toegevoegd aan de linker lijst (paragrafen gekoppeld aan dit vak) zowel als aan de rechter lijst (beschikbare paragrafen).

Een algemene paragraaf (in dit voorbeeld ‘Nascholing’), hoeft slecht een keer te worden aangemaakt. Deze kan aan het vak worden gekoppeld door hem in de rechter lijst te selecteren en vervolgens op de knop ‘<‘ te drukken.

Paragrafen worden aan de klant getoond in de volgorde  waarin deze in de linker lijst staan. U kunt de volgorde wijzigen door een paragraaf uit de lijst te verwijderen (‘>’)  en opnieuw (onderaan) toe te voegen.

14.Voorbeeld email templates Boekingsshop

Hieronder treft u een aantal voorbeelden van templates die u kunt gebruiken voor het boekingssysteem. Uiteraard kunt u deze naar wens aanvullen met meer gegevens en opmaken in de huisstijl van uw rijschool.

Beschikbare voorbeelden:
Stap 1: Inschrijven
Stap 2: Na afrekenen
Stap 3: Betaling niet gelukt
Stap 4: Automatisch leegmaken winkelmandje
Stap 5: Na bestelling op rekening (de rekening wordt meteen gemaakt)
Stap 6: Na bestelling op rekening (de rekening wordt niet meteen gemaakt)
Stap 7: Na definitief maken, verrekend met bestaande tegoeden

Stap 1: Inschrijvingen

Onderwerp:
Online inschrijving

Inhoud:
Beste @roepnaam@,

We hebben je inschrijving mogen ontvangen. Bedankt voor je aanmelding!
Om een definitieve reservering te maken kun je het gekozen product (rijlessen,opleiding of examen) die in het winkelmandje staan, direct afrekenen!
Er moet wel een betalingskeuze worden gemaakt. Is de bestelling na 60 minuten niet afgerond, dan zullen de geplande produkten automatisch weer worden vrijgegeven op internet.Je kunt ook via onze
website inloggen op je persoonlijke pagina. Gebruik hiervoor de onderstaande gegevens:
Email: @email@
Inlogcode: @leerlingcode@
Hieronder een overzicht van jouw gegevens, hoe deze nu bij ons bekend zijn:
@inschrijfformulier@
Bij vragen en/of opmerking over uw planning, spreekt het voor zich, dat u dan contact met ons kunt opnemen.

Met vriendelijke groeten, 

Stap 2: Na afrekenen

Onderwerp:
Bevestiging

Inhoud:
Beste @roepnaam@,

De betaling is afgerond en de planning is nu definitief vastgelegd.
Hieronder een overzicht van de definitieve planning:

@planning@

Je kunt ook via via onze website inloggen op je persoonlijke pagina. Gebruik hiervoor de onderstaande gegevens:
Email: @email@
Inlogcode: @leerlingcode@

Mochten er nog vragen zijn, dan spreekt het voor zich dat je dan met ons contact op kan nemen.

Met vriendelijke groeten,

Stap 3: Betaling niet gelukt

Onderwerp:
Betaling niet gelukt

Inhoud:
Beste @roepnaam@,

Er is iets misgegaan! Wij hebben de betaling helaas niet kunnen ontvangen.
Na 60 minuten zal het winkelmandje automatisch leeg worden gemaakt en wordt de planning
opnieuw vrijgegeven op internet.

Let op! De planning is dus niet afgerond, probeer het opnieuw.

Mochten er vragen zijn, dan spreekt het voor zich dat je met ons contact op kunt nemen.

Met vriendelijke groeten,

Stap 4: Automatisch leegmaken winkelmandje

Onderwerp:
Automatisch leegmaken winkelmandje

Inhoud:
Beste @roepnaam@,

Het winkelmandje is automatisch leeg gemaakt omdat wij helaas geen betaling hebben mogen ontvangen.

De planning is nu weer vrijgegeven op het internet. Wil je toch gebruik maken van de beschikbare
les? Probeer het dan opnieuw!

Let op! De bestelling is niet tijdig afgerond. De onderstaande planning is dus niet definitief.
@planningmandje@

Mochten er vragen zijn, dan spreekt het voor zich dat je met ons contact op kunt nemen.

Met vriendelijke groeten,

Stap 5: Na bestelling op rekening (de rekening wordt meteen gemaakt)

Onderwerp:
Bestelling afgerond

Inhoud:
Beste @roepnaam@,

In de bijlage vindt je een factuur van de bestelde artikelen.
Hieronder een overzicht van de definitieve planning:

@planning@

Je kunt ook via onze website inloggen op je persoonlijke pagina. Gebruik hiervoor de onderstaande gegevens:
Email: @email@
Inlogcode: @leerlingcode@

Mochten er nog vragen zijn, dan spreekt het voor zich dat je dan met ons contact op kan nemen.

Met vriendelijke groeten,

Stap 6: Na bestelling op rekening (de rekening wordt niet meteen gemaakt)

Onderwerp:
Bestelling afgerond

Inhoud:
Beste @roepnaam@,

Hieronder een overzicht van de definitieve planning, de factuur hiervoor zult u binnenkort van ons ontvangen:

@planning@

Je kunt ook via onze website inloggen op je persoonlijke pagina. Gebruik hiervoor de onderstaande gegevens:
Email: @email@
Inlogcode: @leerlingcode@

Mochten er nog vragen zijn, dan spreekt het voor zich dat je dan met ons contact op kan nemen.

Met vriendelijke groeten,

Stap 7: Na definitief maken, verrekend met bestaande tegoeden

Onderwerp:
Bevestiging

Inhoud:
Beste @roepnaam@,

De betaling is afgerond en de planning is nu definitief vastgelegd.
Hieronder een overzicht van de definitieve planning:

@planning@

Je kunt ook via via onze website inloggen op je persoonlijke pagina. Gebruik hiervoor de onderstaande gegevens:
Email: @email@
Inlogcode: @leerlingcode@

Mochten er nog vragen zijn, dan spreekt het voor zich dat je dan met ons contact op kan nemen.

Met vriendelijke groeten,

 

Stel voor   bewerken