Gratis updates voor uw rijschoolsoftware

Regelmatig breidt ISV uw rijschoolsoftware uit. Met nieuwe functies. Verbeterde functies. En met andere handigheidjes. Gewoon gratis voor u. Die updates downloadt u hieronder. Zo blijft u voorop lopen en blijft u uw rijschool slimmer besturen.

NIEUWSTE UPDATES

Bekijk rechts de meest recente versies van de rijschoolsoftware en losse modules.

Hebt u zelf tips die de software helpen verbeteren? Laat het ons weten.

.

April

Release: April 2018

Nieuwe functies

AVG
Instellingen en opschonen van gegevens voor invoering AVG. Klik hier voor de handleiding.

Sterke wachtwoorden
ISV forceert nieuwe sterke wachtwoorden. Klik hier voor de handleiding.

Factureren vanuit de tablet
Factureer geselecteerde producten direct vanuit de instructeurstablet . Klik hier voor de handleiding.

Versie informatie:
Administratie 6.4.76
Planning 6.4.42
CBR koppeling 1.6.7.0
Instructeurs tablet 4.6.0

Update uitvoeren

Februari

Release: Februari 2018

Aanpassingen

Administratie

Snelheid opbouw factuuroverzicht: De berekening van het totaal openstaande bedrag kon vertraging opleveren bij meer dan 500 facturen bij 1 cursist, dit is hersteld
Examenresultaten: Slagingspercentage telde oefenterreinexamens standaard mee, deze is nu instelbaar gemaakt.
Betaallink: De betaallink in de mail had nog een storing met het personaliseren van de link, deze is een verholpen.

Planning

Gebruikerstoegang beperken:  Mogelijkheid om bij het inloggen van bijvoorbeeld instructeurs alleen toegang te geven tot de eigen agenda. Kijk hiervoor in de groepsrechten bij “Toon alleen eigen en gekoppelde agenda’s”
Nascholing zonder einddatum:  Indien een cursist wordt gepland op nascholing en er is nog geen einddatum voor de Code 95 bekend dan wordt er een vraag gesteld en eventueel de einddatum toegevoegd aan de cursist.
Vermelding docent op de presentielijst: Bij het afdrukken van de presentielijst wordt nu ook de docent vermeld.
Export presentielijst: Bij het exporteren van de presentielijst wordt nu ook het leerlingnummer vermeld.
Examencontrole: Bij VPBC en VPBT op één dag werd de melding gegeven dat de cursist niet correct gepland stond, dit is verholpen.
Verwijderen lessen: In sommige gevallen werd de categorie niet vrijgegeven na het verwijderen van een les.
Rooster ruilen: Examens werden niet omgeruild naar de andere instructeur, dit is hersteld.
Verschalen weekoverzicht: Het weekoverzicht kon na de vorige update lege ruimtes vertonen, dit is hersteld.
Exporteren cursusvoorraad: Als de cursusvoorraad wordt geëxporteerd worden nu ook instructeurs van de vervolgdagen vermeld.
Kleur voor vrijplannen: Als er een andere kleur voor het vrijplannen is gekozen wordt deze ook getoond in het overzicht alle instructeurs.
Bedrijfsreservering op oefenterrein: Als er een bedrijfsreservering bestaat werd deze niet bijgesteld bij het plannen van een cursist Dit is hersteld.
Opschonen oefenterrein soorten: Het is nu ook mogelijk om de oefenterrein soorten op te ruimen. Door het scherm oefenterreinsoort in de planning op te roepen en het vinkje actief uit te vinken wordt de geselecteerde soort niet meer getoond.

CBR Koppeling

Tijd klopt niet melding:  Indien er voor 1 cursist een dubbel praktijkexamen plaatsvindt op 1 dag kwam de melding “Tijd klopt niet”, dit is hersteld.
Opgegeven conversie is ongeldig: Deze melding is hersteld en zal niet meer voor moeten komen.
Traagheid ophalen gegevens: Omdat de systemen van de CBR een stuk trager zijn geworden hebben we de wachttijd opgehoogd zodat er langer gewacht wordt op de resultaten van het CBR om te voorkomen dat er geen resultaten komen.
Aanvragen verwijderen: De lijst met aanvragen kan nu gefilterd worden en oude of onnodige aanvragen kunnen worden verwijderd.

Versie informatie:
Administratie 6.4.69
Planning 6.4.37
CBR koppeling 1.6.8.0

Update uitvoeren

Oktober

Release: Oktober 2017

 

Nieuwe functies

Gezondheidsverklaring CBR Mogelijkheid om afgegeven Gezondheidsverklaringen te controleren en hierop acties te ondernemen. Klik hier voor de handleiding

Voertuigcategorieën samenvoegen (opschonen) Categorieën samenvoegen met als doel om de lijst met categorieën te vereenvoudigen Klik hier voor de handleiding

Betaallink ook voor herinneringen De directe betaallink voor herinneringen is een uitbreiding op de betaal link bij het maken van facturen. Bij klikken op de “directe betaallink” hoeft de cursist niet meer in te loggen maar kan direct via iDeal betalen. De betaallink wordt getoond in de e-mail en in de Rijles App.. Klik hier voor de handleiding.

Aanpassingen

Administratie

Verloopdatum offerte via email: Indien er bij een offerte in het bedrijvenscherm een verloopdatum staat ingesteld wordt hiervan een email notificatie naar de rijschool verzonden.
Debiteurenstand
: bij de export wordt nu ook de vervaldatum van de facturen getoond
Nascholing bedrijven: Overzicht nascholing in het bedrijvenscherm houdt nu rekening met de einddatum
Hoofdletters emailadres: In de mailtemplate werd het emailadres van een cursist alleen met hoofdletters weergegeven.
Facturering: Indien veel artikelen op een factuur werden geplaatst werd de voettekst oversschreven.
CBR Kandidaatsnummer: Mogelijkheid toegevoegd om het CBR kandidaatsnummer toe te voegen in een brief

Planning

Plannen blokkeren:  Mogelijkheid om het plannen te blokkeren binnen een instelbaar aantal dagen vanaf heden
Vrijplannen voertuigen: Het beschikbaar stellen van een voertuig nadat deze was vrij gepland verbeterd.
Printen oproepkaart: Het adres van het examen aangepast, in sommige gevallen was dit niet het juiste adres.
Nascholing: Tijdens het plannen van nascholing wordt automatisch gecontroleerd of er al een einddatum bekend is en zo nodig wordt deze toegevoegd.

ISV Online

Nascholing op portaal cursist: als geen einddatum bekend was bij een cursist werd onterecht alle gevolgde nascholing meegeteld
Specifiek inschrijfformulier: Je kunt aan het iframe van de afrekenpagina nu een specifiek inschrijfformulier meegeven
Uitloggen portaal: Er kon in sommige gevallen niet correct worden uitgelogd.
10 cijferig factuurnummer: Bij het gebruik van 10 cijferige factuurnummers werkte de betaallink niet.

Versie informatie:
Administratie 6.4.59
Planning 6.4.30
CBR koppeling 1.6.6.15

Update uitvoeren

Mei (Archief)

Release: Mei 2017

Nieuwe functies

iDeal direct
De directe betaallink is een uitbreiding op het betalen van facturen. Bij klikken op de “directe betaallink” hoeft de cursist niet meer in te loggen maar kan direct via iDeal betalen. De betaallink is beschikbaar voor e-mail en vanuit de Rijles App.
Klik hier voor de handleiding

CBR
Directe koppeling vakbekwaamheid.
Cursisten worden door ISV in CBR Top Online geplaatst en gecontroleerd. Klik hier voor de handleiding.

Beperking aantal uren in agenda instructeur
De mogelijkheid om, instelbaar per instructeur, het totaal aantal weer te geven lessen in de agenda te beperken. Klik hier voor de handleiding.

Regio / niveau
Door het kenmerk Regio of Niveau toe te voegen aan de leerling, kunnen (duo)lessen efficiënter worden gepland. Voor een logische routeplanning van rijlessen of een niveau afstemming bij motorleerlingen!  Regio / niveau wordt in de planning weergegeven door middel van kleuren. Klik hier voor de handleiding.

Aanpassingen

Administratie

Debiteurenstand: bij de export wordt nu ook de vervaldatum van de facturen ‘getoond

Weekoverzicht: totaal leerling (huidig jaar) kloppend gemaakt

Licentiebeheer: export van de tablet licenties toegevoegd

Internet leerling: bij wijzigen in gewone leerling wordt hij uit de te plannen lijst gehaald

Planning

BSN lijst (theorieplanning) is uitgebreid met kandidaatsnummers

Oefenterrein examen: aanmaken van een aanvraag toegevoegd

Wijzigen product (theorie cursus): spontane wijziging er uit gehaald

Overlap controle op theorie lessen: in sommige gevallen vond de controle niet correct plaats

Openen administratie vanuit ‘verwijderd van dit uur’: gaf foutmelding wanneer geen leerling gekozen was

ISV Online

Melding ‘reken eerst af’ hield geen rekening met de gekozen rijschool

Kleuren in winkelmandje: deze klopten niet altijd met de gekozen rijschool

Blokje zelf plannen (leerlingportaal): als er geen inhoud is wordt het hele blok niet getoond

opleidingen en oefenterrein intesten: geen controle op dubbel bezet voertuig / instructeur. Deze controle heeft al plaatsgevonden tijdens het plannen

Versie informatie:
Administratie 6.4.46
Planning 6.4.21
CBR koppeling 1.6.6.14

Update uitvoeren

November/December (Archief)

Release: December 2016

Nieuwe functionaliteit

Herinneringen en aanmaningen via email: De mogelijkheid om via email alle cursisten en bedrijven met openstaande posten herinneringen en of aanmaningen te versturen. De handleiding vindt u hier.

Code95 automatisch gerapporteerd Elke maandagochtend een rapportage Code95 op basis van einddatum, uiteraard met alle relevante gegevens zoals cursist en bedrijfsgegevens en reeds gevolgde uren. De handleiding vindt u hier

Opvolgdatum nascholing  Indien er een opvolgdatum wordt toegekend bij een actie in de nascholing wordt deze gemaild op de ingegeven datum.

Extra veld bij bedrijven: factuur e-mail Bij bedrijven is een extra veld toegevoegd: het veld factuur e-mail. Wanneer dit is ingevuld zal dit het preferente adres zijn bij het versturen van een factuur aan een bedrijf. Tevens is dit het adres waar herinneringen naartoe gestuurd worden. (zie handleiding)

Aanpassingen

Export King: Bij leeg dagboek worden geen journaalregels geëxporteerd

Versie informatie:
Administratie 6.4.34
Planning 6.4.17

Update uitvoeren

Oktober (Archief)


Product
: ISV
Release: 30 Oktober 2016

Nieuwe functionaliteit

Live koppeling met boekhoudpakket Twinfield:
Door inzet van deze live koppeling wordt de financiële administratie niet meer met tussen-bestanden overgezet maar zal dit geautomatiseerd plaatsvinden.

Verbeteringen

Administratie
– In het overzicht nascholing kan per cursist of een selectie aan cursisten de nieuwe einddatum Code95 worden toegekend.
– Bij invoer contactpersoon kant functieomschrijving worden toegevoegd
– Correctie op automatisch factureren vanuit lesactherstand, emails worden weer correct opgeslagen.
– In de koppeling van VekaBest is aangepast met een uitbreiding van gegevens.
– Uitgestelde facturen omzetten bij bedrijfsfactuur worden nu de cursistgegevens meegenomen in de communicatie.
– In het overzicht Examens bij een cursist is de mogelijkheid om een foutief gekoppelde aanvraag te verwijderen.

Planning
– Weeknummer toegevoegd aan afdruk voor weekoverzichten
– Urentelling toegevoegd aan afdruk voor weekoverzichten
– Bij het exporteren van theorieopleidingen de cursusdata van de verschillende cursusdagen toegevoegd.
– Overbodige melding over gevonden nascholingen bij wijzigen theoriecursus wordt niet meer weergegeven.
– Controle op categorie selectie bij plannen oefenterrein lessen.

ISV Online > Boekingsshop
– Houdt nu ook rekening met bedrijfsreserveringen op het oefenterrein
– Samenstellen van een iFrame theorie kan nu per theorievak of theoriegroep. 

September (archief)

Product: ISV
Definitieve releasedatum: 4 oktober 2016

Nieuwe functionaliteit

Vervaldata opleidingen / certificaten
Een duidelijke geautomatiseerde rapportage voor het oproepen van herhalers bij het aflopen van certificaten.
Deze uitbreiding is van toepassing op:
Administratie, Planning en ISV Online
Klik hier voor een handleiding zodat u dit na het uitvoeren van de update direct in kunt stellen.

Verbeteringen

Administratie
– Mogelijkheid om de nascholing te exporteren vanuit het bedrijvenscherm
– Bij het omzetten van uitgestelde facturen kunnen de pdf facturen automatisch verstuurd worden
– Een aanvraag kan nu worden verwijderen via de rechtermuis functie in tabblad “Examens”

Planning
– Bedrijfsreserveringen op het oefenterrein ook boekbaar voor nascholing/code95
– mogelijkheid verwijderd om examens op duolessen te plaatsen
– mogelijkeid om voertuigen te ruilen bij wijzigen/ vervanging

ISV Online
– Bedrijven portaal uitgebreid met cursus overzicht van geplande medewerkers
– Bedrijven portaal uitgebreid met praktische bedrijfsreserveringen
– Bedrijven portaal uitgebreid met overzicht verloop data certificaten
– Filteroptie op facturen, bedrijven kunnen hierdoor facturen zelf sneller terugzoeken.
– Overzicht nascholingsuren worden beter bijgewerkt

ISV Online > Boekingsshop
– Automatische melding indien er online geen lessen meer beschikbaar zijn.

AUTOMATISCH BERICHT BIJ UPDATES

Weten wanneer er nieuwe updates verschijnen? Vul hieronder uw naam en e-mailadres in. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van de laatste updates.

HULP BIJ UPDATES

Wilt u de nieuwste updates installeren in uw rijschoolsoftware? Dan hebt u de keuze: zelf doen, samen of helemaal door ons laten doen. Wat u ook kiest, we zijn er voor u. Gratis.

ZELF UPDATES INSTALLEREN

De updates installeert u heel eenvoudig in enkele minuten. Gewoon zelf. Hoe? Dat ontdekt u in de handleiding. Bekijk hem op de online pagina handleidingen.

 

 

UPDATES LATEN INSTALLEREN

Wilt u liever hulp bij installatie van onze updates? Of dit laten uitvoeren? Neem dan contact op met de systeembeheerder.